VERMIJDEN

De afgelopen week hebben de VHP en andere oppositiepartijen, middels een brief de voorzitter van De nationale Assemblee gevraagd om een spoedparlementsvergadering uit te schrijven, zodat de knelpunten binnen de gezondheidssector bespreekbaar gemaakt konden worden. Echter heeft de assembleevoorzitter ervoor gekozen om de wijziging van de Wet Verdovende Middelen op de agenda te plaatsen. Het is heel jammer, dat terwijl een ieder erkent dat het slecht gaat in de zorgsector, er prioriteit wordt gegeven aan een wet die het telen van industriële cannabis moet legaliseren. Het lijkt er niet alleen op dat de regering een gesprek over de zorgsector vermijdt, het heeft er ook veel van weg dat de zorgsector niet de hoogste prioriteit heeft, terwijl er binnen de gezondheidszorg en vooral bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), zaken bepaald niet goed verlopen. Zo zijn er in het AZP acht baby’s in tien dagen overleden. Als zoiets plaats heeft gevonden, zou de regering toch gelijk met diverse actoren om de tafel moeten gaan zitten om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken nooit meer gebeuren. Echter geeft de regering hiermee ook aan, dat zij nog niet bereid is om verantwoording af te leggen voor hetgeen zich nu voordoet in de zorgsector. Hoewel een goede zorgsector van groot belang is, heeft niet eens de coalitie geholpen om zaken aan de kaak te stellen. Integendeel beijvert men zich juist voor het planten van marihuana voor zogenaamde industriële doeleinden, terwijl zaken niet zo duidelijk zijn voor de samenleving. Het is nu echt geen tijd om te zoeken naar excuses of om zaken te vermijden, want als dat gebeurt, is de kans groot dat zaken binnen de gezondheidszorg zullen escaleren met alle gevolgen van dien.