BRANDSTOFVERHOGINGEN EN GEVOLGEN

Of het nou ligt aan een stijging van de prijs voor diesel of gasoline door het toegenomen tarief voor een vat ruwe olie op de internationale markt of door verdere belastingheffing onder de noemer van government take van meneer Hoefdraad, de gevolgen zullen overal merkbaar zijn voor de industrieel, de transporteur, de rijstboer en de consument. Ook vanwege het openbaar vervoer zullen de eisen van de bushouders richting het ministerie van Openbare Werken, Telecommunicatie en Transport, alleen maar zwaarder worden. De kosten voor de buishouders of ze nou bij de PLO of bij de OBS zijn ondergebracht, nemen gestaag toe en de exploitanten kunnen met de huidige tarieven onmogelijk door blijven rijden. De overheid van haar zijde blijft maar eindeloos door praten met de belanghebbenden en steeds meer beloven en komt de beloften in negen van de tien gevallen niet na. De zogeheten belanghebbende personen en instanties worden dan telkenmale afgescheept met een loze belofte, omdat men vanuit het departement heel goed weet dat de wens van de tranporteurs niet kan worden toegezegd, omdat dat zeker sociale erupties tot gevolg zal hebben. In de rijstsector kijkt men met grote onrust en ongenoegen naar de alsmaar stijgende kosten voor brandstof waarvoor de overheid steevast blijft weigeren een subsidieregeling in te bouwen. Volksvoedsel nummer 1 zal daardoor alleen maar duurder worden naar gelang de meerkosten voor diesel en gasoline blijven stijgen. In bijvoorbeeld een land als Amerika, bestaat er een subsidieregeling voor de rijstboeren, waardoor de prijs van rijst op een redelijk betaalbaar niveau gehouden kan worden. Zelfs in ons buurland komt men deze groep agrariƫrs tegemoet om een redelijke rijstprijs aan de bevolking te kunnen garanderen en zelfs de export te bevorderen. In Suriname klagen de rijstboeren steen en been over de steeds maar stijgende bedrijfskosten en kunnen daarom de prijs voor rijst niet laag houden en dat heeft natuurlijk nadelinge consequenties voor de bevolking die het toch al zo moeilijk heeft. In bepaalde landen wordt aan gesubsidieerde diesel een andere kleurstof toegevoegd om te voorkomen dat die wordt doorverkocht door de grootlandbouwer. Handelt deze dan toch onrechtmatig door de diesel voor een lagere prijs door te verkopen, dan staat hem een fikse boete en soms zelfs detentie te wachten. Maar een failliete regering als de onze, blijft bij haar standpunt, dat de gewone hoge dieselprijs ook voor de rijstsector zal moeten gelden. Het kan haar dan ook weinig bommen of de sector langzaam maar zeker naar de filistijnen gaat. Waar de overheid vooral voor moet waken, is dat de rijstproductie geen verdere neergang ondergaat, want een volk dat zelfs zijn volksvoedsel niet kan of heel slecht kan bekostigen, gaat zich uiteindelijk roeren. Overigens zijn er nog tal van zaken die thans goed fout gaan in dit land waarvoor een volk op een gegeven moment de straat op gaat als het water hem aan de lippen staat.