‘MOON WALK’

Vorige week vrijdag organiseerde de NDP een structurenvergadering in Ocer, waarbij de voorzitter uitspraken deed, die voor heel wat reacties hebben gezorg. Bouterse besprak de salarissen van de VOS-directeuren tijdens deze vergadering en wekte hiermede de indruk, dat directeuren zoveel overuren maken, dat zij maandelijks SRD 35.000 verdienen. Het VOS-directeurenberaad heeft in een open brief aan Bouterse te kennen gegeven, dat het zeer ontstemd is na kennis te hebben genomen van deze uitspraken. Om het tegendeel te bewijzen, heeft het directeurenberaad verklaard, dat het bereid is zijn salarisstrookjes te overleggen in een persoonlijk onderhoud met de president. Keerpunt denkt, dat de VOS directeuren moeten eisen dat de president met harde bewijzen komt voor de beschuldigingen die hij heeft gedaan en die vervolgens openbaar moet maken. Voordat hij zijn uitspraken deed, zou hij eerst een gesprek met de belanghebbende moeten hebben gehad. Deze president weet volgens de directeuren niet hoe het hoort. Als hij geen harde bewijzen kan aandragen, is hij ongeloofwaardig. Dit is de zoveelste poging van Bouterse om verdeeldheid te creëren tussen hardwerkende mensen en zijn aanhang die voor een deel uit goed gelovige ‘waka mangs’ bestaat.

Wat ook ter sprake kwam gedurende deze structurenvergadering, zijn de verkiezingen van 2020, waarbij Bouterse stelde met het volste vertrouwen de verkiezingen van 2020 tegemoet te gaan met de bekende dansbeweging ‘Moon Walk’ van Michael Jackson. Volgens hem zal hij 2018 rustig tegemoet treden richting 2020. Vergeet Bouterse dat de ‘moon walk’ een beweging is die achterwaartse schreden inhoudt en dat we het liefst vooruit willen in Suriname en niet verder achteruit? Vooral in deze tijd kunnen wij geen verdere achteruitgang hebben, we moeten werken aan positieve toekomstperspectieven en vooruitgang. Bouterse geeft ons absoluut geen gerust gevoel, wanneer hij het over de ‘moon walk’ heeft! Zijn partij heeft de afgelopen 7 jaar de economie zware schade berokkend. Dus als hij denkt het ineens rustig aan te kunnen doen, terwijl hij weet dat zijn politieke ster zwaar is verbleekt, dan moet hij even goed nadenken voordat hij uitspraken doet. Jammer genoeg reageren nog steeds velen op een ongeïnteresseerde wijze, wanneer er wordt gesproken over onze economische neergang. In andere landen was het volk al op straat gekomen om te protesteren. Want om ons land terug brengen naar de welvaart die wij voor 2010 hadden, zal er echt een drastische verandering moeten komen. Maar deze taak is niet langer weggelegd voor een incapabele regering Bouterse. De vraag moet nu zijn: wie gaat deze puinhoop die achtergelaten wordt opruimen, want de regering die in 2020 aan de macht komt, zal onmiddellijk daarmee geconfronteerd worden. We moeten beseffen dat de regering meer dan vijf jaar nodig zal hebben en de volledige steun van de bevolking nodig zal hebben, om eruit te komen, zodat we weer voorspoed kunnen ervaren.