LEYONARIS REGILIO

Alles kan in Suriname, “neks no fout”! Zo uiten ‘paarse’ mensen zich wanneer er bepaalde afkeuringswaardige gebeurtenissen zich voordoen, die voor hen gewoon door de beugel kunnen. Zo hebben we allemaal het bericht van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen gelezen, dat via het NII werd gelanceerd, waarin gesteld werd, dat skalians kwikresten opruimen in het Prof. Dr. Ir. W.J. van Blommesteinmeer. Vervolgens corrigeerde Dodson na hevige kritiek deze bewering, door te zeggen dat skalians momenteel de omvang van de vervuiling in kaart brengen in het stuwmeer. Het ene verhaal ging allereerst over het opschonen van kwik en het volgende verhaal ging vervolgens over het opsporen van vervuiling en daarbij vinden zij misschien 50 gram goud per dag. Hoe geloofwaardig komt deze man nog over? Kwik verwijderen uit het meer, dat skalians er eerder hadden gedumpt? Wie gelooft deze leyonaris nog? Deze man blijft liegen! De werkzaamheden op het stuwmuur blijken de zoveelste leugen te zijn. Dodson gaf vorig jaar aan, dat de skalian die enkele maanden geleden gesignaleerd werd op het stuwmeer, op weg was om ontmanteld te worden. Is die reeds ontmanteld en zijn er beelden van de ontmanteling, of is het precies diezelfde skalian die eerder gesignaleerd werd? Dit zou niet moeilijk zijn te bevestigen, aangezien de minister precies weet, hoeveel skalians er op de geografische plek op het meer zijn en hoeveel er volgens hem momenteel “vervuiling in kaart brengen”.

We hebben sterk het gevoel dat de skalians nooit zijn ontmanteld, want het bouwen en operationeel maken van een ‘nieuwe’ skalian, zou zeker niet in enkele weken kunnen gebeuren. En beslist niet buiten het zicht van overheidsinstanties en plaatselijke bewoners. Naar verluidt, zijn skalians verboden op het meer en waren deze vaartuigen destijds gedirigeerd naar één werkplek in de Sarakreek in afwachting van hun ontmanteling. Het gebied rondom het stuwmeer wordt door de goudwinning zwaar verontreinigd. Ooggetuigen vertellen ons, dat de skalians daadwerkelijk nog actief bezig zijn naar goud te zoeken in de rivieren. De eigenaren van deze vaartuigen hebben duidelijk lak aan wet- en regelgeving, omdat zij waarschijnlijk genoeg tyuku betalen om ongestoord hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Ook hebben ze dekking van hooggeplaatsten uit de NDP. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de lokale bevolking in het gebied. Deze mensen leven langs de rivieren en gebruiken hetzelfde vervuilde water om te koken, drinken, baden en kleren wassen. De skalianbewakers vertonen daarbij ook maffiagedrag, omdat zij bewust en openlijk de mensen bedreigen die langsvaren. Opvarenden die langzaam langs de skalians varen, worden uitgescholden en men wordt gesommeerd geen foto’s of filmpjes te maken. Waarom is er zoveel bewaking/ voor een skalian die volgens Dodson “vervuiling in kaart brengt”? Laat minister Dodson erop letten dat de skalians daadwerkelijk niet meer schade aanrichten? Beseft de minister wel, wat dit betekent voor ons milieu? Of is hij zo machteloos dat hij zich alleen blind staart op de belangen van kapitaalkrachtigen? Wat zeker is, is dat vriendjes van deze regering de bezitters zijn van de actieve skalians en dat zij daarom op het stuwmeer mogen rommelen.

Ons land bezit veel kostbare grondstoffen die op verschillende manieren worden verwijderd. Elke regering probeert daarbij de ‘beste’ deal voor Suriname te maken. Maar beseft men wel wat de consequenties voor het milieu zijn op de langere termijn? Ons milieu, ons drinkwater, onze bossen, en de dieren die ook sterven door alle gif dat uitgestrooid wordt. Men vergeet heel snel onze kostbare fauna. Dit is ook het geval bij Braamspunt. Toen er vergunningen werden gegeven om te Braamspunt zand af te graven, werd er niet gedacht aan de overleving van de zeeschildpadden die daar jaarlijks duizenden eieren komen leggen. Volgens het ongeloofwaardige relaas toentertijd van Dodson, bleven de graafmachines op veilige afstand van de schildpadden. Er doken vorig jaar steeds meer filmpjes op van de afgravingen zeer dicht in de buurt van schildpadnesten en er werden zelfs dode schildpadden gevonden. Keerpunt vraagt zich af wat er momenteel op Braamspunt gebeurt! Nog steeds worden er luchtfoto’s gemaakt en thans is zelfs te zien dat er afgravingen geschieden bij de stranden waar de zeeschildpadden hun nesten graven. Maar ook hier is er weer geen controle op. De volgende leugen uit de koker van NH wordt met belangstelling afgewacht.

 

-Hein. R.-