DOKKEN VOOR VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Niet Adhin en nog minder Pengel, verschenen op de jongste vergadering van De Nationale Assemblee. Voor de regering mocht Moestadja weer met een verklaring komen en eigenlijk om het cru te stellen: het vuile werk opknappen. De assemblee kwam dan wel bijeen met een agenda die los stond van de enorme problemen binnen de gezondheidszorg, maar het was zonder meer aannemelijk dat er vooral vanuit de oppositie, zaken zouden worden aangehaald die alles van doen hadden met de thans ontspoorde zorg. Volgens een kop in een lokaal dagblad bleef Pengel van Volksgezondheid weg, omdat hij geen zin had in het college aanwezig te zijn. Hij zou in dringend overleg zijn met de Verening van Apothekers, het SZF, bloedbank, de Regionale Gezondheidsdienst, de Medische Zending en de Vereniging van Medici, aldus een zoethoudertje voor assembleeleden die toch het fijne wensen te weten van wat zich thans allemaal voordoet binnen de gezondheidszorg. Pengel moet volgens de verklaring van de bewindsman op ATM, wel een super bewindsman zijn om marathon zittingen te kunnen houden met al de voormelde personen en instanties. Wij geloven daar geen snars van en denken dat Pengel gewoon grote tegenzin had om naar het college te komen, want hij wist precies wat hem te wachten stond. Hij zou daar ongenadig aangevallen worden door de oppositie voor zijn ondeugdelijk beleid op Volksgezondheid, dat er thans in geresulteerd heeft dat specialisten aangesloten bij de Vereniging van Medici in Suriname, niet langer bereid zijn SZF-patiënten te behandelen wegens de aanhoudende wanbetalingen van de overheid en dat nu zelfs apotheken weigeren geneesmiddelen aan SZF-patiënten te verstrekken, omdat de laatste deelbetaling over de maand november van het vorige jaar gaat en ze voor december nog geen cent hebben gezien. En wat de apothekers tegen de haren in strijkt, is dat het SZF gewoon weigert te zeggen wanneer de betaling over de laatste maand van het vorige jaar zal kunnen geschieden. Wat ook veel kwaad bloed heeft gezet bij de apotheken, is dat het SZF op een unilaterale wijze heeft besloten, de apotheektarieven te verlagen. Volgens de apotheken gaan de bedrijfskosten maar omhoog en blijft het SZF telkenmale in gebreke en brengt hierdoor de continuiteit van deze bedrijven in gevaar. Uit alles blijkt thans, dat de overheid niet langer in staat is een redelijke gezondheidszorg te garanderen en dat haar beleid op dit gebied, stukgelopen is. De afgelopen week werden er lange rijen voor het kantoor van het SZF aan de Frederik Derbystraat waargenomen. Bij navraag bleek het om mensen te gaan die hun basiszorgkaarten wensten te vernieuwen. En juist voor deze mensen is de zekerheid voor een zorgeloze ziekenzorg behoorlijk in het geding gekomen, nu met name specialisten niet langer deze groep mensen willen behandelen, omdat de overheid hen gewoon niet betaalt voor hun medische assistentie. En juist voor al deze problemen binnen de gezondheidszorg, is het meer dan gebruikelijk, dat een minister van Volksgezondheid het college komt vertellen wat er aan de hand is en wat voor eventuele oplossingen er aangedragen zullen worden om uit deze misère te geraken. En het was dan wel gewoon ‘dokken’ geblazen, want Pengel weet zich zeer vermoedelijk geen raad met de gerezen problemen. Pengel weet als geen ander, dat de problemen vrijwel allemaal te maken hebben met geld dat de overheid, met name Financiën dient op te hoesten, maar dat niet doet wegens haar failliete positie. En dan is het natuurlijk erg moeilijk naar DNA te komen als je geen goed acceptabel verhaal, doorspekt van oplossingen, kan verkondigen. De gehele gemeenschap en vooral de zieke mensen, wachten vol ongeduld op nieuws van de regering over hoe ze deze crisis gaat oplossen, want hiermede kan echt niet gesold worden. Levens kunnen namelijk door een verkeerde of niet goed doordachte aanpak op het spel komen te staan.