GELUIDSOVERLAST ONHOUDBAAR

De districtscommissaris (DC) van Paramaribo Noord-Oost- de heer Marcelino Nerkust die voorheen ook de burgervader was voor Paramaribo-Zuid-West, weet alles van klachten over geluidsoverlast en burengerucht als deel van de zogeheten Hinderwet. De man weet precies hoe vaak er geklaagd is in bepaalde buurten door bewoners over mensen die vooral in de nachtelijke uren het veel te bond maken door overluide muziek af te draaien of gewoon op een andere manier zoveel lawaai maken, dat anderen niet van hun nachtrust kunnen genieten. De DC heeft dan de taak een onderzoek in te stellen en als blijkt dat de klagers gelijk hebben, dient hij in te grijpen en dat kan hij op verschillende manieren doen. Thans heeft de DC een conflict met een burger die klaagt over een karaokebar die als uitbater een Chinees heeft en volgens de klager, de gehele buurt met geluidsoverlast bombardeert. De DC heeft om voor hem bekende reden nog niet ingegrepen tot groot ongenoegen van de klager die volgens de burgervader steunt op zijn politieke contacten. In deze kwestie vellen wij zeker geen oordeel, omdat we niet voldoende informatie hebben, wel weten we dat in Paramaribo-Noord velen zich niet aan de regels houden en de Hinderwet op schandelijke wijze overtreden en daar ook nog mee weg komen. Elk weekend is het bijvoorbeeld aan de Wilhelminastraat tussen de kruising Mahonylaan en de David Simonstraat, een enorme chaos waar al jaren niet adequaat tegen wordt opgetreden. In de nacht van zaterdag op zondag is het elk weekend weer raak in die straat. Bezitters van voertuigen verstoren op flagrante wijze de openbare orde door er vreselijk lawaai te produceren. De trottoirs worden geblokkeerd door jongelui die er uitgebreid staan te zuipen en daarbij wordt er met de zogenaamde rijdende disco’s een vreselijk kabaal gemaakt waardoor de meeste mensen in die omgeving geen oog dicht kunnen doen. Overmatig alcoholgebruik langs deze weg is er zeer gebruikelijk, getuige de vele lege en kapotgeslagen flessen Heineken en whisky die erop de zondagochtend nog liggen. Exploitanten van zaken die in de nachtelijke uren nog open zijn en hun cliënten willen ontvangen, worden daar vreselijk in belemmerd door het wilde parkeergedrag voor hun bedrijven. De politie van Geyersvlijt grijpt al jaren niet adequaat in om aan deze ordeverstoring een einde te brengen. De zaak wordt er dan ook steeds chaotischer. Het racen met snelle voertuigen in die omgeving voor geld, is nog steeds een veel voorkomend fenomeen en Openbare Werken heeft door de plaatsing van 1 drempel daar geen verandering in gebracht. De politie dient in te grijpen om hier een eind aan te brengen. Maar niet slechts in de Wilhelminastraat kunnen burgers in het weekend nog maar nauwelijks van een goede nachtrust genieten. Aan de Waterkant zorgt de heer Omzigtig met zijn kraam tegenover de Centrale Bank, al jaren voor zware geluidsoverlast. In de nacht van vrijdag op zaterdag begint het met een muziekband die de gehele nacht de omwonenden op vreselijke wijze stoort. In de nacht van zaterdag op zondag trakteert Omzigtig de bewoners van dit deel van de Waterkant en Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat, ook op vreselijk harde muziek. Ook hier dient de burgervader van Paramaribo Noord-Oost zich van zijn goede zijde te doen kennen door hier in te grijpen en de muziek van meneer ‘Ommie’ aan banden te leggen. Ook de mensen die dichtbij de Hermitage Mall wonen, klagen al jaren over ernstige geluidshinder en ook hier heeft de DC niet tegen kunnen of willen optreden.Waar zijn de burgervaders momenteel bang voor? Voor de weerspannige ondernemer of zijn politieke contacten of is het gewoon laksheid? Of is het misschien toch zo, dat de oneerlijkheid en het nepotisme ook hier de overhand heeft.