SPECIALISTEN

Het ligt nog vers in ons geheugen dat Bouterse op het podium in Ocer, vertelde dat de medische zorg gratis zou worden. Helaas is dat absoluut niet gerealiseerd; de zogenaamde basisvoorziening is nu totaal in gevaar, men moet nu al keihard betalen voor heel wat verschillende medicijnen en het is niet uitgesloten dat eenieder die via het SZF is verzekerd, niet langer op de zogenaamd gegarandeerde medische zorg kan rekenen. Patiënten die verzekerd zijn bij het SZF, zullen na 1 februari alleen door specialisten geholpen worden, indien ze hulp acuut nodig hebben. Wie toch behandeld wil worden, zal het particuliere tarief moeten betalen. De minister van Volksgezondheid, Pengel, verwijt de medisch specialisten, dat hun houding tegenover de SZF-patiënten niet correct is. Beseft de minister wel, wat hij debiteert? Weet hij wel wat de studie van zo een specialist heeft gekost? Weet hij wel hoeveel jaren zo een dergelijke studie van je opeist? Beseft de minister wel welke offers de specialisten dagelijks brengen, om mensenlevens te redden? Daarnaast moet de minister niet vergeten, dat de kosten van een opleiding tot specialist behoorlijk hoog liggen! Deze kosten worden vaak gemaakt door een studiefinanciering aan te gaan. Deze studieschuld moet naderhand in vreemde valuta worden afgelost. Het is gewoon onterecht, dat de minister de fout zoekt bij deze hardwerkende mensen! Maar de overheid verzuimt niet om al die veelal waardeloze adviseurs van de regering Bouterse uit te betalen voor hun zogenaamde ‘diensten’! Misschien moet deze minister een tijdje geen salaris ontvangen, dan zal hij anders praten. Keerpunt attendeert de gemeenschap al 7 jaar, keer op keer, op het wanbeleid van deze regering. En dan praten wij niet alleen over het verkwistend beleid, maar ook over de sociaal-maatschappelijk verslechterde situatie in Suriname en de duistere toekomst die wij thans tegemoet gaan. We kunnen en willen geen Venezolaanse toestanden hier hebben. Misschien begrijpen mensen nu waarom er toch nog werd geprotesteerd op Onafhankelijkheidsdag. In elke sector gaat het steeds slechter en het is het overduidelijk dat de regering de grootste schuldenaar is gebleven. Laat dit kabinet ophouden steeds weer de schuld bij derden of externen te zoeken. Het heeft tot nog toe ronduit gefaald en bewezen doodgewoon niet te kunnen functioneren.

R.S.B.