HET WORDT ECHT NIET BETER

De assembleeleden die het binnenland vertegenwoordigen en zich namens de achterban zorgen maken over de elektriciteitsvoorziening in de vele dorpen waar zowel Marrons als inheemsen wonen, hoeven zich geen illusies te maken in het komende jaar. De dorpen zullen regelmatig en in bepaalde gevallen voor langere tijd in het donker zitten, omdat de overheid de brandstof, benodigd voor het draaiende houden van generatoren in de dorpen, door geldgebrek niet langer kan garanderen. A moni no de en minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, had het vorige jaar al aangegeven dat NH niet voldoende middelen krijgt van Financiƫn om de olierekening voor het binnenland te bekostigen. In goede tijden was het geen probleem voor de regering en zeker niet voor voorgaande regeringen om de olierekening ten bate van de elektriciteitsvoorziening in het binnenland te financieren, maar nu is de zaak drastisch veranderd. De regering Bouterse is failliet en is er debet aan dat we in een depressie zijn beland waar ze ons nog steeds niet uit weet te halen. Het is zelfs zo, dat we rekening moeten houden met een verdere verslechtering van de economische toestand in dit land. Je hoeft echt geen doemdenker te zijn om te beseffen dat we in een neergaande spiraal zijn beland waar we zonder drastische ommekeer in dit gevoerde beleid, voorlopig niet meer uitkomen. Vooral omdat we te maken hebben met een regering die op het kompas van een statisticus koerst, die denkt dat hij slimmer is dan economisten die in het verleden hun sporen al op uitmuntende wijze hebben verdiend. De regering verdient ruim onvoldoende om haar maandelijkse kosten te dekken. Dat ze niet veel meer kan doen dan de maandelijkse salarissen van mensen uit de publieke sector dekken, heeft Bouterse tijdens zijn nieuwjaarstoespraak zelf aangegeven en hij heeft het boetekleed over de tekortkomingen van zijn kabinet aangetrokken. Volksvertegenwoordigers uit het achterland, hebben thans de ondankbare taak aan hun achterban te vertellen, dat ze de borst nat mogen maken als het gaat om de elektriciteitsvoorziening in hun dorpen in de komende maanden. Het zal er uiteindelijk op aankomen, dat de binnenlandbewoners zelf voor de stroom in hun dorpen zullen moeten opdraaien, want van het regiem Bouterse valt niet veel meer te verwachten. Ook moeten de binnenlandbewoners bidden dat de gezondheidszorg in de gebieden niet verslechtert, omdat ook de Medische Zending tegen grote tekorten aankijkt en in 2017 op verschillende momenten de noodklok diende te luiden om te voorkomen dat het met de medische zorg in het binnenland helemaal fout ging. De regering Bouterse heeft in vele opzichten gefaald, alleen heeft ze de sportiviteit nog niet kunnen opbrengen om zulks te erkennen. Brandstof voor de generatoren in het binnenland zit er de komende maanden niet in en dat valt nu reeds op te maken. De regering heeft al behoorlijke achterstanden in betalingen voor reeds geleverde gasoline en diesel om bijvoorbeeld de gewapende machten mobiel te houden en stelt in dat opzicht nu wel prioriteiten, wil ze de nationale veiligheid nog enigszins kunnen garanderen.