STIEFMOEDERLIJK

Onder het zeer korte bewind van Eugene van der San op Justitie en Politie, werd de Griffie der Kantongerechten in Strafzaken aan de Mgr Wulfinghstraat in het vorige jaar in gebruik genomen. Jaren na de aanvang van de bouw, was het eindelijk zover, dat het gebouw door de rechterlijke macht kon worden betreden. Minister Belfort die tijdens de regering Bouterse I reeds over het gebouw had kunnen beschikken, klaagde dat er geen geld ter beschikking werd gesteld voor onder andere de inventaris van het indrukwekkende pand. Toen reeds was het duidelijk, dat de regering Bouterse I als het ging om het vrijmaken van middelen voor de rechterlijke macht, daar geen prioriteiten aan wenste te schenken. Rechters moesten het voor strafzaken maar blijven doen met het voormalige Index gebouw op de hoek van de dokter Sophie Redmondstraat en de Fred Derbystraat. Een totaal ongeschikt onderkomen, dat niet alleen heel slecht gekoeld was, maar bovendien ook lekte. Thans doet zich een ander probleem voor, dat de rechterlijke macht bij strafzaken regelrecht raakt en dat heeft te maken met de slechte koeling van het gebouw aan de Wulfinghstraat. Het is er momenteel snikheet bij de behandeling van zittingen in strafzaken. Dit is naar onze mening geen manier om met rechters, griffiepersoneel en strafpleiters om te gaan. De minister van Justitie en Politie dient zich daarom te beijveren voor een snel herstel van de defecte airconditioning in het gebouw. Er wordt al jaren geklaagd over het gebrek aan rechters en het veel te lang duren van rechtszaken waaronder kort gedingen, die geen weken maar maanden duren, alvorens er een vonnis wordt gewezen. Als we het werken van rechters in civiele en strafzaken dan ook niet veraangenamen, dan kunnen we ook niet verwachten dat ze hun werk vlot en efficiënt afhandelen. Het is overigens niet de eerste keer dat er klachten komen over kapotte airconditionings in gerechtsgebouwen. Enkele jaren geleden begaf ook de centrale airco het in het gebouw aan de Grote Combéweg waar civiele zaken worden behandeld. Ook toen moest er geprotesteerd worden tegen de gang van zaken. Uiteindelijk werd er corrigerend opgetreden. Het is overigens zeer opvallend, hoe prioriteiten worden gesteld als het om de rechterlijke macht gaat. Een attitude van deze overheid die ronduit als verwerpelijk moet worden aangemerkt.