ONBETROUWBAAR

Onlangs is de voormalige justitieminister Jennifer van Dijk-Silos opnieuw benoemd tot voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Van Dijk-Silos was voorzitter tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen in 2005, 2010 en 2015, waarbij zij kritische kanttekeningen plaatste over het verkiezingsproces. Met het opnieuw benoemen van Van Dijk-Silos als voorzitter van het OKB, is grote twijfel ontstaan bij vooral de politieke partijen. De voorzitter van deze instantie zou iemand moeten zijn die onafhankelijk zaken kan beoordelen. Het is nimmer de bedoeling dat deze persoon in het voordeel van patijen gaat werken. Van Dijk-Silos was weliswaar de voorzitter van het OKB bij de laatste verkiezingen, maar toen vervulde zij een apolitieke functie, waardoor er volledig vertrouwen in haar gesteld kon worden. Dit vertrouwen viel enigszins weg toen zij na de verkiezingen van 2015 het aanbod van president Bouterse aannam om minister van Justitie en Politie te worden. Zij is een partijloyalist van de NDP en kan dus niet als onafhankelijk gezien worden. Ondanks haar ontslag als justitieminister door slechte prestaties, kreeg zij het privilege om tot bijzonder adviseur van de president aangesteld te worden. Voorts weten wij ook dat de NDP na de grote chaos die ze heeft veroorzaakt in het land afgezwakt is, maar er alles aan zal doen toch stemmen te winnen bij de komende verkiezingen. Het is niet onbekend dat de NDP door middel van allerlei nieuwssites en programma’s het volk probeert te manipuleren. Ondanks dat deze regering keer op keer is gewezen op haar verspillend beleid, is er weinig veranderd. Deze regering zal dus niet stoppen totdat ze haar doel heeft bereikt, namelijk om de komende verkiezing weer aan te zitten. De benoeming van Van Dijk-Silos tot voorzitter van het OKB lijkt op een poging van de president om de verkiezingen te beïnvloeden. Het is daarom terecht dat politieke partijen hun twijfels hebben. De voorzitter van het OKB zou een neutraal persoon moeten zijn. Vooralsnog is Van Dijk-Silos te nauw verweven met de huidige regerende partij, daardoor is een onafhankelijk verloop van de komende verkiezingen niet verzekerd.