IN DE NESTEN

De regering Bouterse II is bezig zich steeds verder in de nesten te werken door zich niet aan haar betalingsverplichtingen te houden. We hebben het in een vorige editie van deze krant, al eerder over het brandjes blussen van dit kabinet gehad. Overal heeft de regering Bouterse schulden die niet minder, maar steeds groter worden. Door leningen te plegen en zo enkele acute betalingen te verrichten en voortdurend andere schuldeisers te belazeren, tracht ze tijd te winnen. Maar de rek schijnt er nu behoorlijk uit te zijn, want steeds meer schuldeisers en zwaar verarmde loontrekkers beginnen zich te roeren. Overal staat de regering bij personen en instanties zwaar in het krijt. Wekelijks maken de vrije media bekend, welke instantie of groep personen de overheid al jaren niet heeft betaald en daar moet toch wel een eind aan worden gebracht. Steeds vaker vinden er werkneerleggingen plaats van mensen die door dit soort acties hun eis tot betaling kracht bij proberen te zetten. In veel gevallen komt de overheid dan met een deelbetaling en de belofte dat de rest spoedig zal worden overgemaakt. Zo vookomt ze dan de actie en verkrijgt ze weer tijdelijke rust binnen een bepaalde sector. Maar deze vorm van deels financieel dekken van schulden, is zeer ongezond en biedt geen goede oplossing voor het enorme schuldenvraagstuk waarmede dit regiem zit. De regering Bouterse II zit thans met een kolossaal probleem en dat betreft de betalingen aan medisch specialisten. De betalingen betreffen een achterstand van jaren en belopen in de miljoenen. Vooral voor patiënten die beschikken over de zogenaamde BaZo-kaart en die door specialisten zijn behandeld, moet de overheid miljoenen Surinaamse Dollars betalen aan deze medici. Het SZF moet over de brug komen en de medisch specialisten betalen voor hun diensten, bewezen aan deze groep patiënten die bij het SZF is ondergebracht binnen de BaZo-regeling. Maar het SZF betaalt de specialisten al jaren niet, omdat ook dit Fonds afhankelijk is van overmakingen die door het ministerie van Financiën dienen te geschieden. Dan kan de directie van SZF wel telkenmale komen met een excuus voor haar onvermogen, maar in de praktijk komt het erop neer, dat specialisten al jaren achtereen hun tegoeden hebben moeten ontberen. En daar hebben deze medici thans schoon genoeg van en dreigen zelfs de behandeling van SZF-patiënten te staken als er niet spoedig geld op tafel komt. De specialisten eisen namelijk ook geen deelbetalingen, maar het geld waar ze al maanden recht op hebben. Hoe de regering hierop zal inspelen, blijft een grote vraag. De medisch specialisten laten nu zien niet langer te willen wachten en zijn het afschepen voor wat betreft de betalingen zat. Met het dreigement van deze groep medici, neemt de crisis binnen de gezondheidszorg alleen maar verontrustendere vormen aan. Binnen de ziekenhuzien heerst er ook enorm geldgebrek en dat komt, omdat de overheid haar maandelijkse verplichtingen al geruime tijd niet nakomt. Als ze zo door blijft gaan met haar gedrag van wanbetaling aan ziekenhuizen en medici, dreigt de gehele gezondheidszorg in groot gevaar te geraken. Het behoeft geen betoog dat deze regering met haar maandelijkse verdiensten, dit land niet rustig zal kunnen houden tot de verkiezingen van 2020 en het daarom verstandig zou zijn vroegtijdige verkiezingen uit te schrijven.