HET IS MOOI GEWEEST

Wildplassen is het plassen in het openbaar, op een plaats die daar niet voor bedoeld is. Dit geeft veel overlast, met name vanwege de stank. Haast overal ter wereld is wildplassen binnen de bebouwde kom strafbaar. In Nederland bijvoorbeeld krijgt een wildplasser een boete van 140 euro opgelegd. In het Wetboek van Strafrecht staat dat personen die dergelijk gedrag vertonen, strafbaar zijn. Er kan dus worden opgetreden, maar alleen laat de controle en het naleven hiervan in de binnenstad van Suriname te wensen over. Bijna elke hoek van de historische binnenstad stinkt naar plas. Terwijl mensen bij wildplassen meteen denken aan mannen, zijn er ook vrouwen die zich schuldig maken hieraan, alleen zoeken zij een beschutte plek op. Behalve dat de binnenstad er niet schoner op wordt, is het niet netjes dat personen in het openbaar plassen. Er moet rekening gehouden worden met het feit dat niet alleen volwassenen, maar ook kinderen rondlopen in de binnenstad. Het is ook erg onhygiƫnisch, omdat deze personen daarna hun handen niet wassen, maar bijvoorbeeld wel iets gaan kopen of een andere persoon aanraken. Er moeten sancties worden getroffen. Maar alvorens die sancties komen, moet de overheid eerst ervoor zorgen dat binnen de bebouwde kom er genoeg openbare toiletten zijn. Het is immers logisch dat iemand die dringend moet plassen en geen sanitaire voorziening in de buurt ziet, dat in het openbaar zal doen. Wij zien dat op enkele plekken in de binnenstad er al openbare toiletten zijn, ook enkele handelszaken bieden hun klanten de mogelijkheid tegen betaling van de toilet gebruik te maken. Onlangs heeft de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, Mike Nerkust, aangekondigd het wildplassen te willen beperken door alle handelszaken van een bepaalde orde te verplichten toilettengroepen te bouwen voor het publiek. Wij juichen deze maatregel toe en hopen dat die snel ingevoerd wordt. Nadat de toilettengroepen er zijn kan gerust overgegaan worden tot het opleggen van sancties aan hen die zich toch schuldig maken aan wildplassen.