HERWAARDERING ZONDER GELD

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft voor dit jaar de herwaardering van zijn leden hoog op de agenda staan, daarna volgen de arbeidsomstandigheden waaronder de politie werkt. Waarnemend minister Ferdinand Welzijn, heeft te kennen gegeven dat de SPB met de korpsleiding kan praten over diverse punten die zijn aangekaart. De bewindsman heeft een schrijven ontvangen van de SPB over de eisen die de bond voor volgend jaar gerealiseerd wil zien. In 2016 had toenmalige justitieminister gezegd dat politieambtenaren een herstructurering tegemoetzien voor wat betreft hun waardering en medische voorziening. Politieagenten verdienen minder dan de overige gewapende machten, wat overigens niet rechtvaardig is. Maar hoe zal de overheid nu overgaan tot een behoorlijke herwaardering van de politieambtenaren als er geen geld is? Alles in het land wijst erop dat de regering financieel krap zit. Instanties worden niet uitbetaald of ontvangen slechts een deel van de salarissen voor het personeel als zij in opstand komen. Als de ene groep uitbetaald wordt, zit de andere groep zonder geld. Zelfs zaken die opgenomen zijn op de begroting kunnen niet gefinancierd worden, terwijl voor bepaalde zaken een bedrag is begroot dat niet eens voor de helft van het werk genoeg is. Zoals de situatie nu eruit ziet, is er geen ruimte voor salarisverhogingen voor welke instantie dan ook. Immers, hoeveel zal de regering kunnen uitgeven aan een herwaardering. Politieambtenaren zijn beslist niet geholpen met SRD 100. Hoeveel kan met dit bedrag gedaan worden nu alle prijzen in de winkels torenhoog zijn. Al met al kan gezegd worden, dat zowel de overheid als de politie voor een grote uitdaging staat. De armlastige overheid moet de ambtenaren een salarisverhoging geven, terwijl de politieambtenaren beginnen aan een strijd waarvan zij niet weten als die bij voorbaat al verloren is. Van een kale kip kan men immers geen veren plukken. Het werk neerleggen en daarmee de totale bevolking overleveren aan de voor niets terugdeinzende criminelen, is hopelijk niet de weg die de politie zal kiezen. Wij kunnen alleen onze hart vasthouden en hopen dat het niet zover komt.