GEEN SPELLETJES MEER ACCEPTEREN

Veel mensen in de gemeenschap hebben zich de laatste tijd afgevraagd wat de rol is van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP). Hoewel er gezegd wordt dat ze er zijn voor de jeugd en projecten kunnen realiseren ten behoeve van de jeugdigen, lijkt het steeds meer een andere kant op te gaan. Het is goed om een kijkje te nemen bij de jongeren die pretenderen om op te komen voor de jeugd, dan zal het wat duidelijker worden wie het NJP ten goede komt. Veel van de jongeren die in het NJP zitten, hebben zichzelf een upgrade van jewelste gegeven. En gezien we het NJP niet mogen beschouwen als een money making business, moet er meer duidelijkheid komen in de projecten die uitgevoerd worden en hoe de financiële middelen daarvoor gebruikt worden. Deze openheid moet kunnen, gezien we in een democratisch land leven. Onlangs is bekendgemaakt dat de jeugdparlementariërs van de diverse districten ruim zeven maanden niet zijn uitbetaald door de regering. De jeugdvertegenwoordigers krijgen maandelijks een tegemoetkoming (vakantiegeld) om vergaderingen van het instituut bij te wonen. De regering heeft deze jeugdparlementariërs alleen over de maand december (2017) uitbetaald. Naar het schijnt, is de uitbetaling vertraagd, omdat de jeugdparlementariërs niet alle stukken op tijd hadden ingeleverd. Hoewel er gezegd is dat het geld aanwezig is om de leden van het NJP uit te betalen, wordt hen gevraagd om geduld te betrachten. Het komt al te vaak voor dat de regering de late uitbetaling aan diverse groepen, wijt aan de stukken die maar niet ingediend worden. Er moet iets heel erg mis zijn bij de regering, want in deze periode zou niemand zeven maanden wachten om dan pas stukken in te dienen. Deze grote vertraging in het uitbetalen van de vacatiegelden van de jeugdparlementariërs, laat duidelijk zien dat het NJP niet wordt gezien als een belangrijk orgaan voor de jongen door de regering. We lezen immers nooit, dat de regering of parlementariërs laat uitbetaald worden. Als de regering vindt dat het NJP maar een politiek orgaan is om jongeren bij de NDP te betrekken, dan hoeven ze deze werkwijze helemaal niet toe te passen, er zijn genoeg wegen die naar Rome leiden.