‘Economie zal loonsverhogingen niet kunnen dragen’

“Onze economie zal loonsverhogingen niet kunnen dragen”, zo reageert de econoom Wadi Sowma op vragen van De West. Ambtenaren en werknemers in de particuliere sector verwachten dit jaar een salarisverhoging. De econoom geeft aan, dat hij de vraag naar een loonsverhoging vanuit het perspectief van de ambtenaren en werkers uit de particuliere sector wel begrijpt, omdat zij een enorme terugval hebben gehad in hun koopkracht de afgelopen jaren. Het is logisch dat zij hiervoor gecompenseerd willen worden. Sowma voert echter aan, dat de regering de afgelopen maanden grote moeite heeft gehad om aan haar lopende verplichtingen te voldoen, ook zijn er leveranciers die al jaren op hun gelden wachten. Hij benadrukt dat, gelet op de inkomsten van de overheid, zij niet in staat zal zijn om loonsverhogingen toe te kennen aan ambtenaren.

Indien dit toch gebeurt, zal de regering volgens Sowma geen andere keus hebben dan monetair te financieren. Dit zal de inflatie verder omhoog stuwen.

Hij stelt dat wij dan in een vicieuze cirkel zullen belanden waarbij er continu monetair gefinancierd zal moeten worden, met als gevolg een toename van de inflatie en dan zullen werkers weer een loonsverhoging eisen. Sowma voert aan dat er een betere afstemming moet komen. Zo zegt hij dat leningen die de overheid afsluit, niet gebruikt moeten worden voor consumptieve doeleinden, maar voor investeringen. Ook moet de regering ervoor zorgen dat leningen die bijvoorbeeld bij China worden afgesloten voor infrastructurele projecten geen arbeiders uit China worden aangetrokken, maar onze eigen mensen, zodat er werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Ondanks dat de regering zegt dat de voortuitzichten goed zijn, is Sowma toch niet helemaal overtuigd hiervan. Op basis van zijn prognoses, zullen wij het dit jaar nog heel moeilijk hebben. “De opleving in goud en olie is goed, maar zal niet voldoende zijn om alle uitgaven in de lopende sfeer, investeringen en aflossingen van leningen te dekken”, zegt hij. Hij is er bijkans van overtuigd dat de regering zal overstappen tot monetaire financiering. Volgens hem is het van groot belang om goed te kijken hoe de leningen die de regering nog van plan is af te sluiten, gaat gebruiken. Volgens hem moet er geïnvesteerd worden in projecten. “Het gebruiken van leningen om salarissen uit te betalen is uit den boze”, aldus de econoom.

door Johannes Damodar Patak