Canawaima uit de vaart

Politie treedt begeleidend op

Er is sinds begin deze week een enorme toename van het personen- en goederenverkeer te bespeuren op de backtrack, de illegale route tussen Suriname en Guyana. De toename op de backtrack deze week is ontstaan door het uit de vaart halen van de veerboot Canawaima voor reparatiewerkzaamheden. Het veer onderhoudt vanuit de terminal te Southdrain in Nickerie,  de legale  oversteek van personen, goederen en voertuigen naar de terminal te Molesoncreek in buurland Guyana.

De gewestelijke politiecommandant van Nickerie, Mohammed Ashruf, zegt dat de politie hiermee rekening heeft gehouden en heeft ingespeeld op het uit de vaart halen van de veerboot.

“Wij wisten dat met het uit de vaart halen van het veer, er op de backtrack een enorme toename zou ontstaan in zowel het personen- en goederenverkeer op de illegale oversteek route.” Ashruf zegt hierop te hebben ingespeeld door de politie van post Corantijn in te zetten op de backtrack door daar aanwezig te zijn. De politie Corantijn krijgt volgens Ashruf, de ondersteuning van de politie Nieuw Nickerie en hun collega’s van post Waldeck die eveneens in de Westelijke Polders ligt. Ashruf geeft de verzekering dat de versterking en de ondersteuning een feit sinds het veer uit de vaart is gehaald. Hij geeft de verzekering dat door het uit de vaart halen van de Canawaima, de controle op de backtrack is opgevoerd.  Dit geschiedt door een politieman op de backtrack te posteren die om de zoveel uur aflossing krijgt. Tussendoor  krijgt de politieman die op wacht staat versterking van surveillerende collega’s. Op die manier is er volgens Ashruf een permanente bezetting van de politie op de backtrack.

De veerboot is op 6 januari uit de vaart gehaald. De werkzaamheden aan het vaartuig zullen tot 14 januari duren.

door Ashley Lieveld