C-47 gaat werkers en volk mobiliseren

De Progressieve Vakcentrale C-47 zal dit jaar de werkers en het volk mobiliseren om druk uit te oefenen op de regering. Dit zei C-47- voorzitter Robby Berenstein, vandaag bij de herdenking van het 48-jarig bestaan van de vakcentrale op 11 januari tijdens een bijzondere assemblee van de arbeid in het C-47 gebouw aan de Johan Adolf Pengelstraat. Hij gaf aan, dat de vakcentrale vooral op het niveau van bedrijven zal mobiliseren en nationaal met andere groepen. Berenstein benadrukte, dat hij protesten in het jaar 2018 niet uitsluit en zegt dat deze gevoerd zullen worden als de regering het roer niet omgooit. De regering heeft, ondanks de vele adviezen van het bedrijfsleven, de vakbeweging en de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), toch haar eigen pad gekozen. Berenstein zei ervan overtuigd te zijn, dat samen met deze partners, de regering erin zal slagen om uit de crisis te komen. C-47 wil nog steeds dat de regering belastingverminderende maatregelen treft voor de werkers in ons land. Hij gaf aan dat de vakcentrale op zich geen problemen heeft met het invoeren van btw, maar dan zal de regering de belasting op loon wel verder moeten verminderen.

Berenstein sprak zijn bezorgdheid uit over de verschillende problemen waarmee vooral werkers en het volk te kampen hebben. Zo noemde hij de situatie binnen de gezondheidszorg, leningen die de regering afsluit, het begrotingstekort, het niet kunnen uitbetalen van subsidies en de problemen waarmee haast elke ministerie te kampen heeft. Berenstein merkte op dat de vakcentrale op zich geen problemen heeft met het afsluiten van leningen, indien deze gelden verantwoordelijk gebruikt worden. De lening van Telesur bij de China- Exim bank vindt hij een goede zaak, omdat het bedrijf gaat investeren in zijn netwerk. De C-47 voorzitter merkte op dat de regering erop uit is om bij de winstgevende staatsbedrijven te gaan grabbelen. Volgens hem is dit geen goede ontwikkeling voor ons land. Over de gezondheidssector zei hij, dat de basisverzekering slechts een populistische maatregel is geweest van de regering en dat nu eenieder met het probleem zit. Zo gaf hij aan dat kinderen vanaf 1 december 2017 niet meer gratis verzekerd zijn. De C-47 voorzitter voerde aan, dat de armoede in ons land verder aan het toenemen is en dat er op korte termijn geen verandering in zicht is. Voorts merkte hij op, dat mensen rondom de president wel rijk worden en anderen weer rijker.

Berenstein zei dat de vakcentrale ook hoogtepunten heeft gekend het afgelopen jaar, maar deze hoogtepunten zijn door de vakcentrale zelf gecreëerd. Zo noemde hij de protestacties die druk op de regering hebben gezet om bepaalde maatregelen aan te houden of terug te draaien. Berenstein gaf aan dat de protesten ook eraan hebben bijgedragen dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vandaag de dag niet meer in ons land is. Verder is het de vakcentrale gelukt om meer werkers te organiseren en cao’s af te sluiten bij de verschillende bedrijven.

door Johannes Damodar Patak