Surpost-medewerkers voeren protestactie bij kabinet vp

Medewerkers van Surpost hebben hedenmorgen een protestactie gehouden bij het kabinet van de vicepresident aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Dit gebeurde onder leiding van de bond bij Surpost. Walter Uiterloo, secretaris van de bond, zegt in gesprek met De West, dat de medewerkers op zoek waren naar vicepresident (vp) Ashwin Adhin om hun koopkrachtversterking uitbetaald te krijgen. Echter was Adhin in een bespreking en werden de medewerkers ontvangen door de directeur van het kabinet van de vicepresident. Uiterloo geeft aan dat de directeur de bond heeft gevraagd om morgen enkele stukken te overleggen, waarna deze doorgeleid zullen worden naar de vp. Hij voert aan dat voor nu de acties opgeschort zijn in afwachting van de vp.

De secretaris zegt dat de medewerkers uit irritatie over het uitblijven van de koopkrachtversterking naar het kabinet van de vp zijn gegaan.

De bond en de directie hebben geen overeenstemming bereikt over de betaling van de koopkrachtversterking. Volgens de directeur van Surpost, John Power, maken de medewerkers geen aanspraak op een koopkrachtversterking, omdat zij geen landsdienaren zijn. Maar volgens Uiterloo valt Surpost onder het ministerie van Financiën en dus onder de overheid. Hij geeft aan dat de directeur in feite een deel van de maatregelen van de overheid al heeft uitgevoerd, namelijk het uitbetalen van de koerscompensatie van SRD 100 en de heffingskorting van SRD 125. Uiterloo legt uit dat de directeur niet open staat voor dialoog en deze kwestie eerder naar de bemiddelingsraad heeft gestuurd. De bemiddelingsraad heeft hierover geen besluit genomen, aangezien het niet om een arbeidsgeschil gaat, maar om een kwestie van de overheid. De raad heeft beide partijen geadviseerd om het probleem intern op te lossen. Het gaat om de koopkrachtversterking vanaf de maand april 2017 tot heden.

-door Johannes Damodar Patak-