Benoeming Van Dijk-Silos: ‘Verkeerde greep uit verkeerde doos’

Het besluit om ex-justitieminister Jennifer van Dijk-Silos wederom te benoemen tot voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), is volgens Guno Castelen (SPA), een verkeerde greep uit de verkeerde doos. Hij zegt dat wij een instituut moeten hebben dat op correcte wijze zal handelen. Hij merkt op, dat bij de laatste verkiezingen in 2015 Van Dijk- Silos zonder twijfel goed werk heeft verricht, maar dat neemt niet weg, dat zij volgens Castelen veel twijfels heeft opgewekt door haar grote loyaliteit aan de regering. “Dat was op zich geen groot probleem totdat Van Dijk-Silos na de verkiezingen benoemd werd tot justitieminister.” Castelen vraagt zich af of zij benoemd werd op basis van haar deskundigheid of dat het een soort beloning was. Hij zegt verder dat Van Dijk-Silos zich in die periode als de meest politieke minister heeft opgesteld. De kwestie van het 8 decemberproces is daar een voorbeeld van. “Van Dijk-Silos is politiek gezien pro-president, dan krijg je een situatie van twijfels. Het slaat vertrouwen weg. Er is geen enkel gevoel dat regels correct toegepast zullen worden.

Er zijn nog steeds mensen die rondlopen met een gevoel van twijfel over de afgelopen verkiezingen en zich afvragen of die verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen, alleen zijn er geen bewijzen”, aldus Castelen. Hij noemt het geen verstandig besluit van de regering. De regering heeft rust nodig, maar creëert juist het tegenovergestelde daarvan. En om de economie te verbeteren, is rust en stabiliteit van belang.

DA’91-voorzitter Angelique del Castilho, noemt het een heel zorgwekkend besluit. “Het is een slechte start naar de verkiezingen in 2020 en ook niet goed voor de buitenwereld voor wat betreft onze democratie.” Volgens haar gaat het niet om de persoon Van Dijk-Silos, maar om een profiel dat verbonden wordt aan het OKB. Het is belangrijk dat er vertrouwen is in de democratie. Echter merkt de politicus op, dat het aspect van onafhankelijkheid niet terug gevonden wordt in de democratie. Del Castilho zegt net als Castelen, dat bij de laatste verkiezingen er heel wat kritiek was toen ontdekt werd dat er open dozen in NIS waren, dat was al een teken dat het kiesbureau niet correct gehandeld had.

Ook speelt het feit dat Van Dijk-Silos gediend heeft als minister. Al zou de NDP op eerlijke wijze de verkiezingen winnen, dan zal volgens Del Castilho niemand dat geloven. “De uitslag zal niet gerespecteerd worden.” Aangezien Van Dijk-Silos zelf had voorgesteld dat het OKB een onafhankelijke verkiezingsautoriteit moest worden, vraagt Del Castilho zich af hoe Van Dijk-Silos akkoord kan gaan met deze benoeming. Los van de kiezers, zal het besluit volgens Del Castilho ook ontmoedigend werken voor de politieke partijen. Del Castilho zegt dat DA’91 thans overweegt om te participeren in de discussies van de wijzigingen van de kieswet.

-door Kimberley Fräser-