Jeugdparlementariërs zeven maanden niet uitbetaald

De jeugdparlementariërs van de verschillende districten, zijn al ongeveer zes tot zeven maanden niet uitbetaald door de overheid. De jeugdvertegenwoordigers krijgen maandelijks een tegemoetkoming (vacatiegeld) om vergaderingen van het instituut bij te wonen. Zowel de voorzitter van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP), Kelvin Koniki als ondervoorzitter Dinesh Parag, bevestigen dat er slechts over een maand is uitbetaald. Dit is gebeurd in december 2017. Sashiekala Parbhoe, waarnemend directeur van het Nationaal Jeugdinstituut van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, zegt tegenover De West, dat de stukken intussen al opgemaakt en opgestuurd zijn naar het ministerie van Financiën en in proces zijn.

Zij geeft aan dat de uitbetaling vertraagd is, omdat de jeugdvertegenwoordigers niet alle stukken op tijd hadden ingeleverd. Een van de zaken is het openen van een bankrekening. Parbhoe geeft aan dat het om studenten gaat die het vaak genoeg druk hebben met hun studie, waardoor zij de optie heeft gecreëerd dat alles via het ministerie in orde is gemaakt.

Ondanks dat, waren er jeugdparlementariërs die stukken laat hebben ingediend. De waarnemend directeur benadrukt dat het geld aanwezig is om uit te betalen en zegt dat de gelden ook in de begroting van 2017 zijn opgenomen. Zij vraagt de jeugdparlementariërs om geduld te betrachten.

Parag geeft aan dat het voor hem geen probleem is dat het vacatiegeld nog niet is uitbetaald. Voor hem is het werk van een jeugdparlementariër sociaal werk. Hij voert aan dat hij wel in staat is zijn vervoerskosten te dekken, maar vraagt zich af als eenieder van de jeugdvertegenwoordigers in staat is dit te doen. De ondervoorzitter zal zelf ook nagaan hoe het proces van de uitbetaling zal verlopen.

door Johannes Damodar Patak