Nieuwe ‘partydrugs’ in Suriname

Middelen met amfetamine, zoals ecstasy en mets amfetamine, hebben een flinke opmars gemaakt. Dat komt door de goedkope en gemakkelijke productie van deze drugs. Voor het maken van synthetische drugs zijn geen grote investeringen nodig.Middelen met amfetamine, zoals ecstasy en mets amfetamine, hebben een flinke opmars gemaakt. Dat komt door de goedkope en gemakkelijke productie van deze drugs. Voor het maken van synthetische drugs zijn geen grote investeringen nodig.In tegenstelling tot drugs op plantaardige basis, zoals opiaten of cocaïne, kunnen synthetische drugs overal gemaakt worden en vergen ze weinig investeringen van criminelen, aldus de United Nations Organization on Drugs and Crime (UNODC).Naar aanleiding van een bericht op social media dat jongeren bij een party op 31 december j.l., drankjes hebben gedronken met een onbekende bruine substantie erin die als ‘sukru’ werd aangeduid, is er discussie ontstaan over het type drugs waar het in dit geval om gaat. Suggesties zijn: cocaïne, ecstasy en zelfs crystalmeth. Gebruik de volgende linkhttp://nl.drugfreeworld.org/ voor meer informatie over drugssoorten en de gevolgen. Wij zouden een gedegen onderzoek moeten houden om de ware identiteit van de gesignaleerde drug vast te kunnen stellen, maar de gouden regel blijft van kracht: ‘Drugs Pasi na Las Pasi’. Ouders, let op uw kinderen en bij elk afwijkend gedrag dat u constateert consulteer direct een terzake deskundige instantie. Op de eerste plaats de arts te bereiken bij Spoed-eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Verder kunt u ook terecht bij de afdeling Polikliniek Versla-vingszorg van het Psychia-trisch Centrum Suriname aan de Letitia Vriesdelaan #1 tel 477190 of contact opnemen met ngo’s stichtingen in de verslavingszorg waarvan de contactnummers hieronder volgen.Stichting: De Stem tel. 440669 Victory Outreach 8757643Geloof en Nieuw Leven 475901Liefdevolle Handen 8540332
Help de Nationale Anti-drugs Raad (NAR) om de drugsproblematiek terug te dringen en de daarmee gepaard gaande verloedering van onze samenleving tegen te gaan. Het Uitvoerend Bureau van de Nationale Antidrugs Raad (UBN) staat open voor advies en informatie (e-mail ddroffice@sr.net).