Crisis geen reden tot uitgifte overheidsterreinen

Toen Ingrid Karta-Bink districtscommissaris was van Commewijne, heeft zij vaker gelezen in ressortplannen dat er vraag is naar overheidsgebouwen; een gezondheidscentrum, park, basisschool en een politiepost. De PL-parlementariër van Commewijne, zegt dat ze toen in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie heeft kunnen bewerkstelligen dat de politiepost gebouwd is. Echter wordt ze nu geconfronteerd met de uitgifte van overheidsterreinen aan derden. Karta-Bink merkt op dat bij de woningbouwprojecten die in het resort Richelieu worden uitgevoerd, alle beschikbare terreinen in kaart zijn gebracht, waarvan ook de terreinen die door de overheid zijn gereserveerd om ervoor te zorgen dat het resort tot ontwikkeling gebracht kan worden.

Afgelopen zaterdag heeft Karta-Bink bij de oplevering van twee bushuisjes te Tamansari, vernomen van Ann Sadi dat het terrein dat bestemd was voor de bouw van een basisschool in Richelieu, vermoedelijk voor andere doeleinden bestemd is. Karta-Bink haalt aan dat op basis van een enquête die daar uitgevoerd werd, gebleken is dat er ruim vierhonderd schoolgaande kinderen woonachtig zijn. Uit de uitspraak van Sadi concludeert de volksvertegenwoordiger dat de overheidsterreinen aan derden zijn uitgegeven. Ze kan zich niet voorstellen dat hoewel de regering deze terreinen nodig heeft voor het opzetten van een school en andere overheidskantoren, zij die toch uitgeeft. “We weten dat Suriname in een crisis zit, maar dat wil niet zeggen dat de regering terreinen moet uitgeven. Wanneer de staat weer geld heeft, de regering moet bouwen aan de school die gevraagd wordt”, benadrukt Karta-Bink.

Ze haalt aan dat Richelieu in ontwikkeling is. Daar de woningbouwprojecten die er nu uitgevoerd worden en die de vorige regering heeft gebouwd, kan het resort ruim 3000 inwoners huisvesten in de nabije toekomst. Een basisschool in het resort is volgens Karta-Bink dan ook van groot belang.

De volksvertegenwoordiger doet een beroep op de regering om af te blijven van overheidsterreinen. Ze benadrukt dat er een eind moet komen aan de uitgifte van overheidsterreinen aan vrienden van de regering. “Als dit vermoeden op waarheid berust, dan moet de regering ervoor zorgen dat de terreinen ingetrokken worden of dat er nieuwe lappen grond geïdentificeerd worden om Richeilieu tot ontwikkeling te brengen”, aldus Karta-Bink. Ook hoopt zij dat de huidige minister van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer, de uitgifte van overheidsterreinen stop zal zetten.

-door Richelle Mac-Nack-