Beperken wildplassen komt dichterbij

Het beperken van het wildplassen in vooral de binnenstad van Suriname komt dichterbij. Vorig jaar augustus had Mike Nerkust, districtscommissaris van Paramaribo Noord-Oost, zich voorgenomen het probleem van het wildplassen in de binnenstad te beperken door ondernemers van bepaalde grote supermarkten en kledingzaken te verplichten toiletgroepen te bouwen voor het publiek. Volgens Nerkust is de districtsverordening bijna af.

Net zoals Kirpalani, de Hermitage Mall en Times Mall, een toilettengroep heeft voor het publiek, moeten ondernemers van bepaalde grote supermarkten en kledingzaken, dit binnenkort ook doen. Vorig jaar gaf Nerkust in een afzonderlijk interview aan De West aan, dat in het buitenland bijna alle winkels een openbaar toilet hebben en dat dit dus ook moet kunnen in Suriname. “Suriname is geen vrijgevochten boel. Het probleem van het wildplassen speelt nu al jaren en het wordt eindelijk tijd dat er maatregelen getroffen worden om dit probleem op te lossen”, zei Nerkust.

Hij is van mening dat er niet op de overheid gewacht moet worden om toiletten te bouwen, omdat de overheid geen toiletten op het trottoir kan bouwen. De winkels zijn er al en zouden daarin kunnen voorzien.

Nerkust verwacht dat de verordening binnen twee weken goedgekeurd zal worden, waarna die zal worden opgestuurd naar De Nationale Assemblee. Het bouwen van de toiletgroepen zal meer kosten in rekening brengen voor de ondernemers, omdat de toiletten niet alleen onderhouden moeten worden, ook de water- en stroomrekening worden hoger. Nerkust had destijds voorgesteld dat de mensen desnoods SRD 1,- betalen voor het kunnen gebruiken van het toilet. Voorts wees hij erop dat het ook een stukje werkgelegenheid is, omdat er dan mensen nodig zullen zijn voor het onderhouden van de toiletten.

Er zijn ook plannen om mensen die zich toch schuldig maken aan wildplassen, boetes op te leggen. Nerkust wilde niet verder in details uitweiden en gaf aan te wachten tot de verordening is goedgekeurd en naar het parlement is opgestuurd.

-door Priscilla Kia-