Regering snijdt in vrije dagen vakbondsbestuursleden

De regering is van plan om te snijden in het aantal vrije dagen van bestuursleden van de bond. Dit maakte vicepresident Ashwin Adhin gisteren bekend op een persconferentie. Hij zei dat het voorstel nog besproken moet worden met de actoren, namelijk het VOS- directeurenberaad, de Bond van Leraren (BvL), de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols).

Zo heeft de regering als voorstel dat vier bestuursleden van de bond drie vrije dagen krijgen om het werk van de vakbond te kunnen doen. Voor nog eens drie leden wordt er een uitzondering gemaakt,  zij krijgen per week een halve dag vrij. Adhin denkt dat met deze regeling beide partijen tevreden zullen zijn.

Het is nu wachten op de reactie van de actoren. Adhin overhandigde gisteren de notulen aan de ad interim minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Patrick Pengel. Pengel zal de gesprekken met de verschillende actoren nu overnemen. Hij garandeerde dat zaken middels dialoog gaan plaatsvinden.

Over het ontslag van minister Robert Peneux, zei Adhin dat het volgens hem in een afrondende fase moet zijn. Echter benadrukte hij dat het een aangelegenheid is van de president, die ministers benoemd en ontslaat. Het directeurenberaad en de BvL/ ALS hebben beide het vertrouwen in Peneux opgezegd. Peneux op zijn beurt vroeg de president om hem zijn eervol ontslag te honoreren. Adhin benadrukte dat noch het directeurenberaad noch vakbonden op zo een toer moeten gaan waarbij zij de president vragen om een minister te ontslaan. Dit is volgens hem sec een gelegenheid van de president. Adhin beschreef de onderhandelingen met de verschillende actoren als te zijn zeer constructief. Hij bedankte ze voor hun constructieve houding. Over het beleggen van een persconferentie voordat de andere actoren dit met hun leden hebben besproken, zei Adhin dat er een goed overleg is geweest en dat is besloten dat partijen op hun manier de informatie naar buiten mogen brengen.

door Johannes Damodar Patak