Ontbreken transparante kwaliteitsmeting nekt melkveesector

De melkveesector is de afgelopen periode behoorlijk achteruit gegaan,  verwacht wordt dat de sector nog verder achteruit zal gaan. Een van de grootse oorzaken hiervan is de kwaliteitsmeting die nog steeds niet transparant is. Dit zegt Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond, desgevraagd aan De West. Ongeveer tien jaar terug werd er gemiddeld 27.000 liter per dag geleverd aan de Melkcentrale, dit is gedaald naar ongeveer 4000 liter per dag. Volgens Ramlagan zal dit nog verder dalen, want boeren zijn ontevreden over de gang van zaken binnen de melkveesector en stappen liever over op slachtvee. Er is wel melkvee, maar melkboeren kiezen ervoor om geen melk te leveren. Volgens Ramlagan hebben de boeren meer zekerheid als zij overstappen op slachtvee.

“De transparantie is er, omdat wij meteen van de slagerij horen als de kwaliteit van ons vee slecht is, waardoor wij meteen maatregelen kunnen treffen”, zegt Ramlagan. Hij geeft aan dat boeren die rauwe melk leveren aan de Melkcentrale, niet gelijk weten wat zij per dag zullen verdienen, omdat de kwaliteitsmeting niet meteen plaatsvindt. De boeren krijgen daardoor pas achteraf te horen dat de melk niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

De Veehoudersbond is van mening dat bij de levering van de melk, de kwaliteit gelijk gemeten moet worden, zodat de boeren een indicatie hebben van wat zij zullen verdienen. De melkboeren vinden dat de kwaliteitscontrole door een onafhankelijke keuringsinstantie zou moeten geschieden. Vorig jaar hadden  het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rudisa, de Veehoudersbond, Michi en de Vereniging van Surinaamse Melkboeren, dit probleem aan de orde gesteld, maar alleen Michi had de toezegging gedaan voor de transparantie.

Ramlagan geeft aan dat de melkboeren blijven wachten op een onafhankelijke keuringsinstantie, maar vreest verdere afname en zelfs stopzetting van de hoeveelheid geleverde melk als er geen verandering komt in de situatie.

door Priscilla Kia