GENERAAL PARDON EEN SUCCES?

De regeling van  het ministerie van Justitie en Politie onder de noemer ‘generaal pardon’ waarbij vreemdelingen tegen betaling van forse bedragen in vreemde valuta, een verblijf van twee jaar in ons land konden realiseren, wordt door Justitie als een succes bestempeld, omdat 1500 vreemdelingen waarvan zeker 80 procent Haïtianen, voor deze optie hebben gekozen. Ruim 1500 buitenlanders hebben een aanvraag ingediend om hier de komende twee jaar te kunnen vertoeven. De overheid zou volgens meldingen zeker een miljoen dollar  hebben verdiend aan deze vreemdelingen die zorgeloos de komende twee jaar binnen onze grenzen wensen te verblijven. Het is niet duidelijk of de overheid er toe over zal gaan deze ‘generaal pardon’ regeling te continueren, aangezien die  op 20 december werd beëindigd. Vreemdelingen die zich volgens deze regeling niet hebben aangemeld, vertoeven illegaal binnen de grenzen van de Republiek Suriname en lopen het risico uitgezet te worden.  Dat er slechts 1500 vreemdelingen zich hebben aangemeld om in aanmerking te komen voor deze verblijfsregeling, is naar onze mening ronduit bedroevend en zeker geen succes te noemen. Er wonen naar onze mening nog tienduizenden vreemdelingen in ons land die zich voornamelijk in het achterland ophouden. En wat te zeggen van de illegaal in Suriname vertoevende Chinezen, Guyanezen en Brazilianen? Die hebben de 600 of 3000 US-dollar niet betaald en verblijven hier gewoon illegaal.  Heeft het ministerie van Justitie wel de manschappen en middelen om al deze mensen op te sporen en uit te wijzen? Wij zijn ervan overtuigd, dat ze die middelen en personen niet heeft.  En als je enkele duizenden illegalen hebt opgepakt, heb je dan als ministerie de middelen om ze uit te wijzen? En als je deze mensen arresteert als illegale vreemdeling en insluit, heb je dan de financiën om ze te voeden?  Het ministerie van Justitie en Politie en zijn afdeling Vreemdelingenzaken, weten heel goed dat verreweg de meeste vreemdelingen die hier zijn, neergestreken economische vluchtelingen zijn die hier een beter bestaan trachten op te bouwen en niet op stel en sprong over de 600  of 3000 dollar kunnen beschikken. Deze overgrote groep aan illegaal op ons grondgebied vertoevende vreemdelingen, heeft gewoon het geld niet om aan de regels van het zogeheten ‘generaal pardon’ te voldoen. Justitie en Politie zal daarom opnieuw moeten gaan bekijken hoe ze het probleem van de illegalen in ons land gaat oplossen. Na het generaal pardon moet er namelijk een follow-up regeling komen want het aantal personen dat ons land binnenkomt, neemt echt niet af. Gezien de situatie in met name een land als Venezuela, mogen we er niet vanuit gaan dat de onderdanen van dat land, ons land in de komende tijd zullen mijden, het is voorlopig hier nog altijd een stuk beter toeven dan in Venezuela.