Operationalisering Albina ziekenhuis zal nog even duren

Het is inmiddels vier maanden dat het gebouw van het Marwina ziekenhuis te Albina werd overgedragen aan het ministerie van Volksgezondheid. Volgens Herman Jintie, verpleegkundig directeur bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) tevens voorzitter van de commissie Operationalisering van het Marwina ziekenhuis te Albina, zal dit proces nog even duren. Het streven van de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, is om dit jaar nog het ziekenhuis operationeel te maken.

Echter kan Jintie niet aangeven binnen hoeveel tijd dat zal gebeuren. Hij vertelt dat heel wat zaken nog in orde gemaakt moeten worden, zoals het certificeren van het ziekenhuis, de operatiekamers, maar ook het materiaal moet nog ingekocht worden. Thans is ook ander equipment nodig, zoals de inrichting en het aanschaffen van bepaalde medische zaken en de inventarisatie om het ziekenhuis operationeel te maken. Het operationaliseringsteam streeft ernaar om de gezondheidzorg te garanderen, maar wil tegelijkertijd gefaseerd te werk gaan alvorens het ziekenhuis opengesteld kan worden. De directeur van Volksgezondheid, Maureen Wijngaarde-van Dijk die meer informatie over de operationalisering zou kunnen geven, was niet bereikbaar. Het ziekenhuis wordt gebouwd langs de Oost-Westverbinding en wordt gefinancierd door de Franse Ontwikkelingsbank (AFD). Het gebouw is voor wat betreft de bouw, installaties, water, licht en airco, al helemaal af. Op het complex komen behalve het 40 bedden tellend ziekenhuis, onder andere ook een EHBO-post, operatiezalen, mortuarium en vier personeelswoningen.

door Kimberley Fräser