‘Nog steeds tekort op lokale houtmarkt’

Volgens André Soeltaansing, voorzitter van de Algemene Surinaamse Houtunie (Ashu), is de situatie van de lokale houtsector sinds het laatste kwartaal van 2017, ongewijzigd gebleven. Er is nog steeds een tekort aan hout op de lokale markt.

Soeltaansing legt uit dat er wel rondhout geproduceerd wordt, maar dat wordt opgekocht van de transporteurs en vervolgens rechtsreeks geleverd aan exporteurs. “Het probleem is dat lokale houtzagerijen die rondhout willen kopen, de prijs die de exporteurs vragen niet kunnen betalen, waardoor er minder hout op de lokale markt terechtkomt”, zegt Soeltaansing.

Voorts zegt hij dat hij niet het idee heeft dat er ongebreideld hout wordt gekapt, omdat er bijkans 2,4 miljoen hectare is uitgegeven aan houtkapvergunningen en concessies, waarvan slechts 5 kubieke meter per hectare geoogst mag worden.

Hij schat dat er 600.000 kubieke meter uit de houtsector is geoogst, waarvan 100.000 kubieke meter overblijft voor de lokale markt. Een aanzienlijk deel hiervan wordt al in het binnenland voor verschillende doeleinden verzaagd, waardoor lokale zagerijen bijna geen hout krijgen.

Het is volgens Soeltaansing opmerkelijk dat een heleboel houtexporteurs Chinezen zijn, terwijl een groot deel van het rondhout naar China wordt geëxporteerd. Ook is opmerkelijk dat lokale Chinese houthandelaren wel voorzien worden van hout, terwijl Surinaamse houthandelaren moeilijk aan hout kunnen komen. Op de vraag als hij vermoedt, dat dit mogelijk afspraken tussen de Surinaamse en Chinese overheid kunnen zijn, zegt Soeltaansing dat niet te weten, maar dat de feitelijkheden wel opvallend zijn.

De overheid had zich vorig jaar voorgenomen de lokale houtsector te stimuleren door de exportheffing op rondhout te verhogen. Per 1 december zou de export van twee houtsoorten verboden worden namelijk granfolo en basralokus. De Ashu pleitte om in plaats van basralokus, de houtsoort kopi voor export te verbieden. Thans is het verbod na protest vanuit de zijde van houtexporteurs niet doorgevoerd. Volgens Soeltaansing zal deze maatregel per 15 januari 2018 alsnog ingaan.

Soeltaansing zegt niet te geloven in het verhogen van de exportheffingen. Hij is een voorstander van het verbieden van de export van rondhout binnen een periode van zes maanden. Volgens hem moeten de grote handelaren hun zagerijen openzetten en het gezaagde hout exporteren naar het buitenland. “Zo wordt er werkgelegenheid gecreëerd en economische bedrijvigheid gestimuleerd. Ook zal de staat hierdoor veel meer ontvangen aan inkomsten- en omzetbelasting”, legt Soeltaansing uit.

Hij geeft aan dat de export van gezaagd hout veel meer inkomsten oplevert. In de vorige eeuw waren er genoeg bedrijven die goed toegerust waren om het hout te verwerken en het een toegevoegde waarde te geven. Volgens Soeltaansing kan dit nog steeds en staat hij daarom volledig achter de export van verwerkt hout.

door Priscilla Kia