Adhin garandeert continuïteit onderwijs

Vicepresident Ashwin Adhin heeft vandaag tijdens een persconferentie in het Franklin Essed gebouw, de continuïteit van het onderwijs gegarandeerd. Volgens hem is er geen reden dat zaken binnen het onderwijs vast zullen lopen, vooral niet met de herziene resolutie die tot stand is gekomen met het VOS-directeurenberaad, de Bond van Leraren (BvL), de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols). Nadat de BvL/ALS en het directeurenberaad het vertrouwen in de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Robert Peneux, hadden opgezegd, heeft de regering de resolutie waarin de fictieve uren en overuren waren geregeld, ingetrokken om deze te zullen herzien. Op de persconferentie waren tevens raadsadviseur Eddy Jozefzoon, onderwijsminister ad interim Patrick Pengel en de voorzitter van de commissie Voorbereiding implementatie herwaardering en Onderwijsgevenden in Suriname, Eric Banel, aanwezig.

Adhin gaf aan dat er al bijkans vijftig jaar geprobeerd wordt om het onderwijssysteem structureel te veranderen, de huidige regering onderneemt nu stappen om dit te bewerkstelligen.

Daarom is het volgens hem geen verrassing dat actoren binnen het onderwijsveld vreemd opkijken naar maatregelen die de overheid treft. De overheid heeft een aantal punten in de eigen resolutie van 9 oktober bijgesteld, ook zijn er voorstellen besproken over de uren voor intersectie- en sectievoorzitters Banel gaf aan dat er in de komende maanden samen met de actoren duidelijke taakomschrijvingen zullen worden gemaakt voor de verschillende secties. Voor wat betreft de fictieve uren voor practicum, blijven de uren van 2016/2017 voor nu nog gehanteerd. Hierin zal na onderhandeling ook verandering in komen. Directeuren krijgen 6 uren en havo-directeuren zeven uren, onderdirecteuren krijgen vier uren. Banel zei dat het de bedoeling was, dat directies van scholen een ambulante functie zouden hebben waarin zij alleen gericht zouden zijn op het managen van de school. Hij gaf ook aan dat er in de komende maanden andere resoluties gemaakt zullen worden in samenspraak met de actoren over vakanties, werktijden van onderwijsgevenden en directies.

Volgens Adhin zullen leerlingen en studenten ook gegarandeerd zijn van kwalitatief goed onderwijs, omdat leerkrachten met een bacheloropleiding met behoud van hun bezoldiging, normaal les op een lagere school kunnen geven. Ook is hij ervan overtuigd dat de slagingspercentages in de loop der jaren automatisch zullen toenemen.

door Johannes Damodar Patak