‘Waar mogelijk shift naar importgoederen in US-dollar’

Terwijl de US-dollarkoers enige tijd stabiel is, ligt de lokale eurokoers momenteel zelfs boven SRD 9,- bij sommige cambio’s. Het is verwachtbaar dat de prijzen in de winkels wederom zullen stijgen doordat de inkoopkosten zullen toenemen. Vanwege de enorme daling van de koopkracht de afgelopen periode, is het volgens de econoom Wadi Sowma, raadzaam dat bedrijven waar mogelijk een shift plegen van importgoederen in euro naar soortgelijke goederen in de US-dollar.

Volgens Sowma is de verwachting dat de euro zich verder zal versterken ten opzichte van de US-dollar. Om verdere daling van de koopkracht te voorkomen, is het volgens de econoom daarom goed dat ondernemers een shift in overweging nemen. De stijging van de eurokoers is te wijten aan internationale ontwikkelingen die Suriname volgens Sowma onmogelijk uit de weg kon gaan.

Sham Binda, voorzitter van de Algemene Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), gaat een stap verder en pleit voor een volledige dollarisering van de economie. Binda geeft aan dat er reeds sprake is van een partiële dollarisering, vooral de dienstverlening wordt in dollars verrekend. Hij zegt dat het grootste deel van onze producten uit de Verenigde Staten gehaald wordt en slechts de gebruikelijke etenswaren uit Europa, met name Nederland. “Ondernemers kiezen voor het beste, goedkoopste en snelste, maar importeren is geen garantie. De koopkracht is gedaald en producten blijven op de schappen liggen”, zegt Binda.

Volgens de voorzitter zullen kleine en middelgrote ondernemingen de stijging van de eurokoers niet overleven en zal dit leiden tot de sluiting van een aantal bedrijven. Het bedrijfsleven wilde de informele sector terugdringen, maar die zal hierdoor juist groeien, volgens Binda. De Centrale Bank van Suriname heeft volgens hem gefaald de Surinaamse munt te verdedigen, wat ervoor heeft gezorgd dat er geen vertrouwen is in de SRD. Volledige dollarisering zou volgens Binda een einde maken aan de ellende. “Het wordt tijd dat wij rationeel gaan denken. Zelfs kleine eilanden die onder Nederland vallen, hebben dit gedaan en zijn succesvol eruit gekomen. Niemand wil hierover praten, maar ik sta open voor de discussie”, zegt Binda. Dollarisering zal volgens hem ertoe leiden dat Suriname een stabiele munt heeft, ook zal het rust in de tent brengen.

De overheid heeft bij het opmaken van de begroting gewerkt met een koers van SRD 7,50 voor de US-dollar en SRD 8,75 voor de euro. Volgens Sowma zal de exportwaarde door de stijging van de eurokoers enigszins omhoog gaan. “Onze exporten zijn voornamelijk in US-dollar bepaald, waardoor de exportwaarde hetzelfde is gebleven. Er is jaren geprobeerd een vaste koers voor de US-dollar te hanteren. Nu bedrijven zullen exporteren naar Europa en de euro een meerwaarde heeft ten opzichte van de US-dollar, zal onze exportwaarde omhoog gaan”, zegt Sowma. Alvorens uitspraken te doen hierover, moet volgens hem eerst worden nagegaan hoeveel naar Europa geëxporteerd wordt en wat de opbrengsten daarvan zijn.

door Priscilla Kia