‘Volk bereid op straat te komen’

Activiste Maisha Neus zegt dat de protesten tegen het beleid van de regering van het afgelopen jaar getoond hebben dat het volk bereid is om op straat te komen en strijd te leveren. Ze is van mening dat de strijdbaarheid aanwezig is, het volk is zich bewust van wat er gaande is. Echter haalt ze ook aan, dat de protesten niet hebben geresulteerd in het werkelijke doel, omdat er een gebrek is aan leiding, eenheid en motivatie, ook zijn de protesten niet uitgegroeid tot nationale protesten, omdat er tal van maatregelen spelen, die de mensen tegenhouden om daadwerkelijk strijd te leveren. Een van deze maatregelen is rancune volgens de activiste.

Hoewel er veel protesten zijn geweest in 2017 en de regering aan het begin van 2018 het volk haar goede voornemens heeft voorgehouden, is Neus er niet van overtuigd dat zaken anders aangepakt zullen worden. Ze gelooft dat zaken ongewijzigd voortgang zullen vinden. Neus heeft niet het geloof dat de regering haar beleid zal ombuigen voor de ontwikkeling van het land. Ze wijst erop dat de regering op geen enkele wijze heeft bezuinigd. Volgens haar weet de regering ook niet te begroten. Aan de hand daarvan haalt ze aan dat de begroting over het dienstjaar 2017 is goedgekeurd, terwijl er een groot tekort was. Nu blijkt volgens haar de begroting over het dienstjaar 2018 niet te kloppen.

“Ik heb helemaal geen vertrouwen meer in de regering of haar beleid wat begroten betreft”, aldus de activiste.

Neus haalt aan dat meer burgers zullen opkomen wanneer zij zich bewust zijn van de situatie in het land en wanneer ze begrijpen dat we met zijn allen een natie vormen. Voor 2018 hoopt ze dat meer mensen opstaan en niet bang zullen zijn om op te komen voor hun rechten, zodat er niet alleen gewerkt kan worden aan de stopzetting van het wanbeleid, maar ook aan een goede toekomst voor de jongeren. Neus wijst erop, dat terwijl de werkende klasse het heel moeilijk heeft nu, de middenklasse al vernietigd is. “De rijken worden rijker en de armen worden armer”, benadrukt ze. Ze is van mening dat Suriname genoeg potentieel heeft om tot ontwikkeling te komen, daarom hoopt ze dat burgers in 2018 doorzetten om op te komen tegen de noden van het volk.

door Richelle Mac-Nack