‘Regering gaat niet naar huis vóór 2020’

De bestuurskundige August Boldewijn ziet de regering niet naar huis gaan door acties van de actiegroep ‘We zijn Moe’ met de vakbeweging en andere organisaties. Onlangs liet Curtis Hofwijks, initiatiefnemer van de actiegroep ‘We zijn Moe’, aan een lokaal dagblad weten dat het voornemen van de protestgroep, om de regering naar huis te sturen, nog steeds recht overeind staat. Echter ziet Boldewijn de regering niet naar huis gaan voor de verkiezingen van 2020.

Volgens Hofwijks zal de groep samen met andere organisaties nagaan of het haalbaar is om de regering alsnog door landelijke protesten te dwingen tot aftreden. Hierbij legde hij de nadruk op het draagvlak vanuit bedrijven, organisaties en de vakbeweging, maar vooral de burgerij, zal bij deze acties bepalend zijn. Boldewijn zegt dat de regering er alles aan heeft gedaan om een meerderheid te hebben in het parlement. Hij heeft niet de indruk dat een politieke partij die zoveel inspanningen heeft verricht, zal aftreden door de druk van groepen buiten het parlement.

Voorts wees Boldewijn erop, dat de diverse groepen in Suriname verdeeld zijn. Vooral de vakbeweging is enorm verdeeld. De CLO onder leiding van Ronald Hooghart en de Moederbond onder leiding van Errol Snijders, zullen volgens Boldewijn niet meewerken aan acties om de regering af te zetten, omdat zij gelieerd zijn aan de NDP. Ook benadrukte hij dat vakorganisaties en de politiek alleen samengaan als er sprake is van een eenpartijstelsel. “In Suriname is dat niet het geval. Een deel van de vakbeweging zal zich altijd onthouden van participatie”, geeft Boldewijn aan.

Er is volgens hem geen gemeenschappelijk draagvlak of samenwerking om een gemeenschappelijke groep te vormen tegen de regering. Pogingen om de regering af te zetten hebben gefaald, terwijl de zaak na een tijdje doodbloed.

Er is daarom geen andere keus dan te wachten tot de komende verkiezingen. “Deze regering heeft zoveel gedaan en er is keer op keer daarop gewezen, maar is toch aangebleven. Geen enkel protest zal dat ook kunnen doen”, aldus Boldewijn.

door Priscilla Kia