Jogi: ‘Regering verkoopt macht en invloed aan China’

ls het gaat om de relatie tussen China en Suriname, dan ziet VHP-parlementariër Mahinder Jogi, dat de regering haar macht en invloed verkoopt aan China. Dit zegt de parlementariër naar aanleiding van de nieuwe financiering door China voor de bouw van een nieuwe aankomsthal. Volgens Jogi is de buitenlandpolitiek van China alleen gericht op hun eigen belangen. Het land behoort nu tot een van de machtigste landen ter wereld en trekt volgens Jogi overal in de wereld macht en invloed naar zich toe, het lukt China ook om dat in Suriname te doen. “China ligt op de loer en probeert macht en invloed te verzilveren. De afgelopen jaren heeft China tal van projecten gefinancierd die heel opvallend zijn, waarbij je je afvraagt wat zij ervoor terug wil.”

Jogi vindt dat China probeert om langzaam de wereld te domineren en dat lukt China ook in Suriname. De regering hoeft weinig moeite te doen om geld te lenen voor projecten, het lijkt alsof alles goedgekeurd wordt. Zo koopt China macht en invloed. Het is volgens Jogi een stille manier van corruptie. China weet dat ons land nu zwak staat en probeert het land daarom in een hoek te drukken. De regering moet een grens trekken, maar durft dat niet te doen. De parlementariër wijst erop, dat de invloed op deze manier groter wordt.

Er worden steeds leningen genomen. Er wordt geld geleend om onze haven te moderniseren, maar er zijn geen nationale besparingen. De parlementariër zegt dat je dit niet merkt bij India, dat ook een goede relatie heeft met Suriname.

“Je merkt het dominant gedrag hier niet, of die drang van dit en dat wil ik.” Jogi vindt het jammer dat de regering onze soevereiniteit op het spel zet en haar handen voor alles ophoudt. De regering moet ver blijven van deze landen. Volgens de parlementariër is de relatie tussen beide landen gelinkt aan corruptie. Hij merkt op dat de regering middels grote projecten deze corruptieve activiteiten gemakkelijk weet uit te voeren. “Hoe groter de projecten, hoe makkelijker de corruptie.”

door Kimberley Fräser