FINANCIEEL STRIPPEN

Vanaf het kabinet Bouterse I aantrad in augustus 2010, had Keerpunt voorspeld, dat we vreselijk moeilijke tijden tegemoet zouden gaan, gezien het feit dat we al de grootste ellende met regeringen, geleid door revo-exponenten hadden meegemaakt van 1980 tot 1987, december 1990 tot mei 1991 en de regering Wijdenbosch 1996-2000. Bij het bestuur van revo-exponenten hebben we telkenmale de vernietiging van de macro-economie van dit land moeten meemaken. Telkenmale werden de monetaire reserves van Suriname zodanig gedecimeerd, dat de dekking van de gulden en nu de SRD, zwaar werd verminderd en er devaluaties ten opzichte van de US-dollar volgden. Als gevolg daarvan werd ook in alle perioden waarin ex-revo-figuren de macht kregen, de koopkracht vernietigd en nam de armoede onder het volk toe. Verkeerde bestedingen van staatsgelden en in bepaalde opzichten pure verspilling van onze belastingpenningen, hebben gemaakt dat al deze regeringen van NDP-signatuur met grote tekorten kwamen te zitten. En dat is nu wederom het geval met de regering Bouterse II, die heel duidelijk nog steeds de verkeerde prioriteiten stelt bij haar bestedingen en daarom ook nu beduidend op zwart zaad zit en met leningen en belastingverhogingen op veel gebieden tracht het vege lijf te redden. In 2016 koos de regering Bouterse op advies van het IMF, ervoor een aanvang te maken met de afbouw van subsidies op nutsvoorzieningen en gingen de tarieven voor water en stroom drastisch de lucht in, deze verhogingen hadden ook gelijk een inflatoire werking op veel gebieden en alles werd aanmerkelijk duurder. Ook de devaluaties van de SRD ten opzichte van de dollar van SRD 2,90,- voor de dollar tot nu ruim SRD 7.60,- deed de goederen in de winkel met meer dan 100 procent stijgen. En aan de stijging van goederen in de winkel blijft maar geen einde komen. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, meldde per 21 december dat als de consumentenprijzen van januari t/m november 2017 met januari t/m november 2016 worden vergeleken, deze met maar liefst 23,4 procent zijn toegenomen. Dus van prijsstabilisatie is er ook in het haast afgelopen jaar geen sprake geweest. De prijzen worden namelijk bepaald op basis van de instabiele wisselkoersen voor de dollar en de euro. Het mechanisme van vraag en aanbod voor vreemde valuta speelt hierbij een cruciale en onontkoombare rol. Het is in ieder geval voor Keerpunt overduidelijk, dat de Surinaamse mens thans gestadig en wel in rap tempo aan het verarmen is en dat hebben we zeker te danken aan een regering die de afgelopen ruim zeven jaar wanbeleid heeft gevoerd en nog steeds de euvele moed kan opbrengen steevast te ontkennen dat zulks het geval is. Ze komt daarentegen met allerlei lulkoek en stelt via haar Brammetje in Commewijne, dat we op de goede weg zijn. Deze politieke amateur en leugenaar is misschien op de goede weg om zijn eigen vermogen ten koste van dit volk te vermeerderen, maar dat het komende jaar beter wordt voor de ‘kleine man’ die afhankelijk is van een karig maandloon, is absoluut niet waar. Volgens Hoefdraad zou eind 2017 reeds een teken van economische groei vertonen, maar die voorspelling is nu in december gelogenstraft. Waarom zegt Hoefdraad niet aan het Surinaamse volk, dat het land eigenlijk failliet is en dat hij zijn staatbegroting niet meer kan financieren? Waarom zegt hij niet gewoon dat hij thans de ‘prefuru’ heeft om het Surinaamse volk nog meer te willen strippen door veel meer geld te verlangen van personen die beschikken over percelen in grondhuur, erfpacht, grondbelasting, akkergelden, erfrechten en recognities. Dat Hoefdraad bouwvallige panden van de overheid in de staat waarin ze zich verkeren, wenst te gaan verpatsen om aan meer geld te komen, spreekt boekdelen en geeft aan hoe ernstig de situatie is. Een persoon die een bepaald vermogen heeft, gaat slechts tot verkoop van alles wat hij heeft over als hij financieel aan de grond zit en helemaal geen keus meer heeft, omdat zijn schuldeisers de duimschroeven aan het aandraaien zijn. In een dergelijke situatie bevindt de staat Suriname zich thans en Hoefdraad kan dat nog maar slecht tegenspreken. En als dat geld eenmaal op is wat hij uit het vastgoed van de staat heeft weten te schrapen, wat doet hij dan als zijn verdiencapaciteit niet is verbeterd? Kijkt hij dan in de richting van de uitverkoop van ons bos en misschien zelfs Staatsolie? De regering Bouterse II zal echt niet stoppen met het verder strippen van personen en instanties in dit land. Ze staat met de rug tegen de muur en heeft veel geld nodig, wil ze ernstige sociale onrust voorkomen. We moeten niet vergeten dat de belasting op de toegevoegde waarde (btw) er ook nog aan komt en misschien ook nog de verhoging van invoerrechten op meerdere producten. Wat kost een pakje sigaretten thans dat op legale wijze het land is binnengekomen? Juist ja, meer dan 23,- SRD en dat heeft gemaakt dat de smokkel welig tiert en de bonafide handelaar zijn omzet kan zien dalen naar slechts 30 procent. Hoefdraad heeft ook moeten constateren dat de importen drastisch zijn afgenomen door de hoge koersen en de vernielde koopkracht. Dus moet er nu maar meer geld uit de zakken van grondbezitters geklopt worden. Ga maar rustig door, heer Hoefdraad, aan ieders geduld komt een eind, ook aan dat van het Surinaamse volk.