CORRUPTIE STAATSBEDRIJF?

In De Nationale Assemblee komen ook staatsbedrijven aan de orde en dan blijkt dat het daar niet altijd koek en ei is. Het is alom bekend, dat vrienden van politici en ook politici zelf, vaak misbruik maken van hun functie. Behalve dat ze misbruik maken van hun functie door niet voor bepaalde diensten te betalen, zien we ook dat er vaak genoeg gerommeld wordt in staatsbedrijven. Hiervan mogen mensen buiten de regering en het volk liever niets weten. Maar wat deze regeerders vergeten, is dat men bij ontevredenheid zaken niet altijd binnenskamers houdt. Vaak genoeg weigert de regering om de nodige informatie te verstrekken aan de leden van het parlement over zulke aangelegenheden, denk maar aan de kwestie Suralco. Nu blijkt dat er ook zaken mislopen bij het staatsbedrijf Grassalco, maar de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), weigert om de gevraagde overzichten en jaarverslagen van het ministerie en staatsbedrijf in te dienen bij De Nationale Assemblee. Hierdoor kan het parlement de nodige controle op de regering niet adequaat uitvoeren. Nu verneemt Keerpunt dat er sprake is van grootschalige corruptie binnen Grassalco. Het is bekend dat dit staatsmijnbouwbedrijf grind exporteert, echter blijkt nu dat ondanks de export, het bedrijf verlies heeft geleden. Gezegd wordt dat Grassalco grind exporteert voor een prijs die lager is dan die van de lokale markt. Het is laakbaar dat de minister niet in wil gaan op deze kwestie. Hieruit blijkt, dat er duidelijk iets mis is in het bedrijf. Het zal meer dan jammer zijn als blijkt dat er ook binnen Grassalco, sprake is van grootschalige corruptie. Deze regering heeft zich meerdere malen schuldig gemaakt aan corruptie; natuurlijk zal dit geval ons niet verbazen. Maar gezien de situatie in het land, hopen wij niet, dat de regering onverdroten doorgaat met het ontvreemden van staatsfinanciën.