STIEFMOEDERLIJKE BEHANDELING AdeK

Dat de regering Bouterse het niet goed met het wetenschappelijk onderwijs voor heeft, is duidelijk geworden uit de schamele 15 miljoen SRD die ze heeft opgebracht op haar conceptbegroting voor het dienstjaar 2018 die momenteel bij De Nationale Assemblee ter behandeling ligt. Geen enkele universiteit hoe klein ook, kan met een dergelijke financiële beperking uit de voeten. Dat men een dergelijk laag bedrag heeft opgebracht, kan zeker gezien worden als het beknotten van dit ondewijs aan Surinamers. Het behoeft geen betoog, dat een universiteit geen gewone school is en dat docenten en hoogleraren die er colleges verzorgen, geen goedkope krachten zijn. Ook het onderhoud van een dergelijke instelling, willen we het niveau niet doen vervlakken, kost handenvol geld. Willen we de goede naam van de Anton de Kom Universiteit in stand houden en haar erkenning in het buitenland waarborgen, dan moet er veel meer geld dan de 15 miljoen SRD ter beschikking worden gesteld. Als we kijken naar het zeer onvoldoende bedrag dat de regering aan de Universiteit ter beschikking wenst te stellen, dan maakt ze zeker de weg vrij voor speculaties. Ook worden er tal van vragen gesteld waarom de regering niet veel meer geld en waardering kan opbrengen voor dit instituut, dat jonge Surinamers kan klaarstomen om een hoogwaardige bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van dit land. Het heeft er veel van dat de regering Bouterse II niet bepaald gecharmeerd geraakt van mensen met hoge opleidingen en dat zijn zeker de personen die met een bul van Adek op zak aan hun maatschappelijke carrière wensen te beginnen. Met 15 miljoen bouw je niet aan de verdere ontwikkeling van de Anton de Kom Universteit en met dit geld zal de Universiteit zeker in de toekomst niet in staat zijn haar bestand aan faculteiten uit te breiden. Het gevoel bekruipt ons thans wederom, dat leden uit de regering Bouterse II er niet zo gebrand op zijn veel wetenschappelijk gevormde Surinamers klaar te stomen. Goed geschoolde mensen zijn namelijk mondig en leveren kritiek wanneer ze zien dat het land niet goed wordt bestuurd. Mensen met een hbo- of hogere opleiding kan je niet zo gauw misleiden door tal van halve waarheden en hele leugens te verkondigen. Door hun hogere opleidingen kunnen ze heel gauw door manipulerende praat heen prikken en anderen erop wijzen dat ze voorgelogen worden. In 1982 werd Gerard Leckie, decaan op de Universiteit, samen met nog 14 anderen op bestiale wijze vermoord door het militair regiem onder leiding van Bouterse. De man werd als subversief aangemerkt en moest daarom gedood worden. Na de decembermoorden werd de Universiteit ook gesloten en kon pas op 17 oktober 1983 heropend worden. Degenen die toen daar de leiding kregen, waren regelrechte pajongwaaiers van het militaire regiem. Na de moorden en de sluiting vertrokken heel wat studenten wier ouders het konden betalen naar het buitenland om hun studie voort te zetten en af te maken. Velen kwamen naderhand niet meer naar Suriname terug.Een groot deel van het toekomstige kader geraakten we toen kwijt. Dit regiem dat ten koste van alles wenst aan te blijven, heeft geen boodschap aan goed gevormde intellectuelen, die kan je namelijk niet gemakkelijk een oor aannaaien. Dit regiem heeft veel meer aan personen die je met kletspraatjes en pakketten ‘happy’ kan houden en het is dan ook niet vreemd dat AdeK het met maar 15 miljoen zal moeten doen. Hoe moet je een dergelijk instituut met dit bedrag draaiende houden. Een onmogelijke opgave en daar moet zeker protest tegen komen. De regering zal wel weer met het excuus komen dat ze geen geld heeft om AdeK op het gewenste niveau te financieren. Maar hoe komt het dat vorige niet NDP-regeringen wel voldoende middelen hadden om de Universiteit redelijk goed te doen functioneren. Het antwoord is simpel: men voerde geen wanbeleid , waarbij verspillingen de boventoon voerden, ook waren de vorige regeringen spaarzaam en graaide men niet in de monetaire reserves van het land. Hierdoor hadden we een 100 procent dekking op de SRD en was de wisselkoers slechts SRD2.80,- voor een US-dollar. Dat is allemaal thans stuk geslagen en maakt ook dat de kosten van de Universiteit zwaar zijn opgelopen. Als de regering niet het odium op zich wenst te laden dat ze de Universiteit door een sluiting wenst te vernietigen , moet ze het tegendeel bewijzen door veel meer geld vrij te maken voor deze instelling.