STTB werkt aan landelijke ontwikkeling tafeltennissport

De Surinaamse Tafeltennis Bond (STTB) is doende de landelijke ontwikkeling van de tafeltennissport ter hand te nemen. Daartoe zal de Nederlands tafeltennistrainer Michiel de Korte in januari volgend jaar een Level 1 en 2 cursus verzorgen. STTB-voorzitter Desiré Hooghart vertoeft momenteel in Nederland waar hij deze week de laatste afspraken heeft kunnen maken met De Korte, hoofd Opleidingen van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Korte zal van 15 tot en met 19 januari aanstaande de cursus verzorgen in Suriname. De afspraak die eerder dit jaar in Duitsland gemaakt werd tussen Hooghart en De Korte heeft, met dit gesprek meer gestalte gekregen. De verdere totstand koming van dit project is bewerkstelligd door afspraken die waren gemaakt met het vorig bestuur van het Surinaams Olympisch Comité (SOC) om via Olympic Solidarity een training te financieren.

De opleiding zal toegankelijk zijn voor personen die over minimale kennis van de tafeltennissport beschikken of zelfs nog niet kunnen spelen, en voor personen die reeds beschikken over een Level 1-certificaat.

De bond wenst de opleiding open te stellen voor personen die zich in stad en district bezighouden met jongeren en/of jonge sporters. In haar beleidsdocument is het streven gericht om deze sport landelijk te laten beoefenen en te laten doceren. De opleiding zal 5 dagen duren, met zes uren theorie en praktijk.

Tijdens het gesprek heeft De Korte een uiteenzetting gegeven van de lessen die verzorgd zullen worden. De onderwerpen die hij wenst te gaan behandelen zijn: Organisatie, Multy ball, Materiaal, Spelsystemen, Tactiek, Techniek en Dubbelspel. Deze onderwerpen wenst de trainer te behandelen met gebruik van beeldmateriaal, practische voorbeelden en documentatie. De bedoeling is dat er gewerkt zal worden met beide groepen tegelijk, te weten de Level 1 en Level 2 cursisten zodat ze elkaar zodoende bezighouden en ook van elkaar kunnen leren.

Hoewel de STTB heeft gemikt op 25 deelnemers, denkt De Korte, dat dit aantal ietwat aan de hoge kant ligt. Echter is Hooghart van mening het moet kunnen, ervan uitgaande dat na de opleiding niet een ieder inzetbaar is of dat er uitvallers zullen zijn. Na de opleiding krijgen de cursisten een certificaat, dat gelijkgesteld wordt met de certificaten van de Internationale Tafeltennis Federatie (ITTF).

Met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is eerder de afspraak gemaakt dat het deel van het personeel dat bezig is met schoolsport en recreanten, ook zullen meedoen aan de opleiding.

Hooghart heeft ook een onderhoud gehad met de materiaalman van de NTTB. Er is gesproken over de wedstrijdmatten die er nog liggen ten behoeve van de STTB alsook over eventueel ander material, zoals tafels die in een container samen met de matten kunnen worden vervoerd naar Suriname. Echter is gebleken dat voor de tafels betaald moet worden. De bedoeling is dat dit materiaal moet gaan dienen voor coaches die nieuwe clubs opzetten en districtsorganisaties. Alleen moet de STTB nog opzoek naar financiering voor het transport.

De inschrijvingen voor deelname aan de training zijn vanaf medio december mogelijk.