ONZE BESTE KAMERAAD IS MOE

Eens werd de politie onze beste kameraad genoemd, een kameraad die overal en regelmatig te zien was in de straten. ’s Avonds konden buurtbewoners rustig slapen, want hun beste kameraad was aanwezig om erop toe te zien dat hun bezittingen veilig waren. Jammer genoeg is deze situatie sinds het aantreden van deze regering veranderd. De politie is nonchalant geworden en trekt zich weinig of niets aan van de veiligheid van de burgers, dit is misschien buiten hun schuld om. De ministerspost op JusPol staat al maanden vacant, terwijl de overheid praat over criminaliteitsbestrijding. Dit zonder een goede toerusting van het korps en een goede leiding. De prikactie van de agenten is een teken dat zij de situatie beu zijn. Terwijl zij moeten zorgen voor orde, rust en veiligheid, stelt hun salaris niets voor en zijn zij bovendien niet goed beschermd tegen criminelen. Eergisteren hebben manschappen van het Korps Politie Suriname, de Duisburglaan waar het hoofdkwartier van de KPS en de penitentiaire inrichting staat, gebarricadeerd, omdat zij niet tevreden waren over het dienstrooster waarover eerder werd vergaderd. Politieagenten zouden 12 uren of langer per shift moeten werken. Na een vergadering zijn de politieleiding en het bondsbestuur overeengekomen dat het nieuwe rooster onmiddellijk wordt opgeheven. “De rust is teruggekeerd”, zullen velen misschien zeggen, maar dit is pas het begin van de situatie waarin deze regering het land heeft gebracht. Wij staan misschien niet stil bij het gevaar en de chaos die zal heersen in het land als de politie ook echt gaat staken. Dat betekent een vrijbrief voor criminelen in het land. De acties van criminelen zijn meer dan ooit tevoren duidelijk zichtbaar in Suriname. De politievoertuigen zitten zonder benzine, terwijl de agenten niet over voldoende middelen beschikken om het werk naar behoren te doen. Overal wordt er geklaagd over de nonchalante houding van de politieagenten. Zij zijn duidelijk gedemotiveerd en werken in mindere mate of helemaal niet mee aan het bijdragen aan de orde en veiligheid. Er is flink in het budget voor wapens gesneden, terwijl criminelen zich bewapenen met de meest geavanceerde wapens, in snelle sportauto’s rijden en dure merkkleding dragen, gaan agenten naar het werk zonder behoorlijk schoeisel. Wat ooit een respectabele baan moest voorstellen, is onder de criminelen thans een lachertje. Dit heeft zijn weerslag op de veiligheid, want geen enkele agent gaat een crimineel achterna zonder goed bewapend en beschermd te zijn.