FOCUS OP EXTRA GELD

Leningen verstrekken aan de huidige Surinaamse overheid houdt een groot risico in. Dit hebben bepaalde commerciële banken de afgelopen week te kennen gegeven. Zij hebben besloten voorlopig geen leningen te verstrekken aan de overheid. Het risico van non-payment is levensgroot. De financiële positie van de staat is naar verluidt veel slechter, dan de regering de samenleving wil doen geloven. Al geruime tijd worden salarissen van ambtenaren te laat gestort, pensioenen te laat uitbetaald en andere financiële verplichtingen worden niet op tijd voldaan. De regering Bouterse wil al maanden niet toegeven, dat zij financieel klem zit. Door haar falend beleid, ondeskundig handelen en het feit dat zij continu geld leent, pleegt zij roofbouw op het totale financiële systeem. Ex-president Venetiaan had groot gelijk toen hij tijdens zijn Srefidensi boodschap zei dat het weer zover is, dat ons leven gebukt gaat onder de sombere deken van armoede, zware criminaliteit, drugsgebruik en drugstransporten, onvoldoende middelen in de gezondheidszorg, onvoldoende voorzieningen in ons onderwijs, slecht bestuur, slecht financieel beheer, toenemende geldontwaarding, onbestrafte corruptie en een chaotisch beleid ten opzichte van buitenlandse relaties. Venetiaan ziet dat de geschiedenis zich herhaalt. Er is tot op heden zoveel geld geleend, dat aflossing van deze schuld op onze achterkleinkinderen zal drukken. De regering Bouterse heeft aan het begin van deze week aangegeven, zich te richten op de huidige economische crisis en zegt dat er geen geld is voor allerlei programma’s en projecten. Zij zal zich nu focussen op het binnenhalen van extra geld. Ze bedoelt eigenlijk, dat zij zich zal focussen op het verder uitzuigen van de ondernemers die voortdurend ploeteren om hun zaak draaiende te houden. De overheid zoekt op allerlei manieren naar geld en bekommert zich niet om het bedrijfsleven en de werknemers die proberen te overleven. Dat doet men om de nu nog kapitaalkrachtigen kapot te maken, dit is ook in Venezuela gebeurd. Zoals we weten, heeft Venezuela een torenhoge inflatie. Er zijn bijna geen ondernemingen meer, dus werkloosheid neemt aldaar explosief toe, dit staat ons ook te wachten als de overheid doorgaat met haar zoektocht naar financiële middelen bij het bedrijfsleven.

De regering Bouterse heeft geen notie van beleid voeren, zij weet zich geen raad meer. Ministers worden met de regelmaat van de klok vervangen, anderen worden weggestuurd met behoud van salaris en krijgen vervolgens een andere functie met nog een andere financiële vergoeding er bovenop. Ze zoekt geld bij het volk, niet bij zichzelf en haar aanhang, die in het bezit is van helikopters en grote percelen. Zij zal daarom van alles doen om aan de macht te blijven.