TOT INKEER GEKOMEN?

Even leek het erop dat de regering tot inkeer was gekomen na het spoedoverleg van president Bouterse met zijn Raad van Ministers en NDP-parlementariërs in het Perscentrum nabij Fort Zeelandia. Bouterse kwam plotseling met dit spoedoverleg, terwijl erop dat moment een vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) op het programma stond en wel in het kader van de begrotingsbehandeling voor het jaar 2018. DNA-vergadering werd dan ook afgeblazen in afwachting van al hetgeen er tijdens het overleg in het perscentrum zou worden besproken en of beslist. De volgende ochtend werd het voor iedereen duidelijk, dat de regering eindelijk na lang talmen, tot de conclusie was gekomen, dat de huidige conceptbegroting zoals die thans bij DNA ligt ter behandeling, gezien de huidige financiële positie van staat, in grote lijnen zeker niet uitgevoerd zal kunnen worden. Voor bepaalde departementen is veel te weinig geld opgebracht en dat zal dus cijfermatig gecorrigeerd moeten worden. De prioriteitstellingen zullen op veel plaatsen veranderd moeten worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het afgelopen weekend, de financiële en monetaire autoriteiten tot de conclusie zijn gekomen dat met deze cijfers en inkomsten van staat, de begroting niet kan worden gehanteerd in het komende dienstjaar. Voor volksgezondheid, onderwijs en andere cruciale departementen, moet er meer geld op tafel komen en weer andere, zullen het met nog minder moeten doen. Correctie op correctie zal daarvoor noodzakelijk zijn. De regering Bouterse had zich natuurlijk weer rijk gerekend toen de huidige begroting werd opgesteld en had natuurlijk ook gerekend op de steun van de lokale banken, die thans roet in het eten hebben gestrooid door aan de regering mee te delen, dat er geen kredieten meer aan haar verstrekt zullen kunnen worden. De banken zijn er namelijk van overtuigd geraakt, dat meer geld aan de overheid verstrekken een levensgevaarlijke exercitie betreft, omdat terugbetaling met rente zelfs onder de gestelde voorwaarden niet zeker is, gezien de reputatie van wanbetaler die deze regering heeft. De regering is door deze maatregel van de nog niet bij name genoemde belangrijke geldschietende instanties, tot de slotconclusie gekomen, dat de geldnood alleen maar verder is toegenomen en dat ze daarom met de begroting voor 2018 in deze vorm, maar heel moeilijk uit de voeten zal kunnen. Als de regering Bouterse daadwerkelijk tot inkeer is gekomen en vindt dat de begroting veranderingen dient te ondergaan, dan dient ze het concept in zijn geheel terug te nemen en haar huiswerk opnieuw te gaan doen. Na de aangebrachte bijstellingen zou ze dan terug naar het parlement kunnen komen voor de verdere en definitieve behandeling. Maar nee hoor, ze gaat rustig door met de behandeling van de begroting waar een aantal grote tekortkomingen in voorkomen. Daarbij komt ze nog met mededelingen dat ze de fiscale lasten voor een deel van de bevolking ( zogenaamde grootverdieners) wil gaan verzwaren. De zwaardere lasten zullen dan ook op de schouders van de grootverdieners uit de NDP moeten drukken en een inflatoire doorwerking tot gevolg hebben. Of die dat zo leuk zullen vinden, denken we zeker niet. De regering doet er goed aan ook naar de adviezen van de oppositie te luisteren en de conceptbegroting die nu bij DNA ligt, terug te nemen, de hoog noodzakelijke wijzigingen aan te brengen en dan pas terug te keren naar het college. Als ze dat toch blijft weigeren, is en blijft ze dom koppig en dan heeft dat wederom alles te maken met haar ingewortelde arrogantie.