IMEAO-studenten zijn eenzijdige handelingen Peneux zat

De studenten van de imeao-scholen in ons land zijn de eenzijdige handelingen van onderwijsminister Robert Peneux zat. Dit hebben zij vandaag tijdens een persconferentie in het BvL/ ALS-centrum kenbaar gemaakt. De imeao-scholen werden vertegenwoordigd door leden van de studentenbesturen, Shalyssa Samidjan (imeao3), Domelscio Itiwat (imeao1), Ruthlyn Ritfeld (imeao 2) en student Jadoenath (imeao 5), de vertegenwoordiging van imeao 4 ontbrak. Ritfeld gaf aan dat zij ervoor zorgen dat zij de informatie doorspelen aan hun collega’s. Morgen zullen de studenten, hun docenten en ouders, zich verzamelen voor het gebouw van het ministerie om ontvangen te worden door de minister. Zij eisen van hem dat hij samen met de bond om de tafel gaat zitten om aan een oplossing te werken. De studenten hebben de docenten en de BvL gisteren verrast tijdens een vergadering. Valies heeft ze daarom vandaag uitgenodigd voor een gesprek. De studenten willen beter geïnformeerd worden over de zaken die spelen tussen de bond en de regering. Tijdens de persconferentie hebben zij aangegeven dat het niet zo kan zijn dat maatregelen getroffen worden op de imeao-scholen zonder in overleg te treden met de verschillende actoren, waaronder de bond.

Zo zeiden zij dat de stage voor de studenten van het tweede jaar, is komen weg te vallen. Voor hen is onduidelijk wat er in de plaats van de stage komt. De studenten kunnen zich ook niet terugvinden in het besluit van de minister dat repetities/ toetsen voortaan niet uniform zullen plaatsvinden. Zij zijn van mening dat door deze maatregel er een chaos zal ontstaan, omdat elk school dan haar eigen toets/repetitie zal opstellen, met als gevolg dat de kwaliteit van het imeao achteruit zal gaan. Op vragen van de pers, benadrukten de studenten dat zij door niemand zijn aangezet om naar buiten te treden. Het enige wat zij willen, is dat het probleem rond de docenten en de regering voor eens en altijd wordt opgelost, omdat de studenten er de dupe van worden. Zij zeiden dat zij de onderwijsgevenden niet kwalijk nemen dat ze staken, omdat zij slechts opkomen voor de studenten.

Wilgo Valies, voorzitter van BvL/ALS, zei kort nadat de studenten hun zegje gedaan hadden dat de acties die gevoerd worden door de docenten van het imeao, niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Valies zei dat er voor het laatst op 21 november gesproken is met de regering onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin. Na het gesprek heeft de bond op dezelfde dag een brief ontvangen van het ministerie van Onderwijs, waarin is opgenomen dat zij ondanks de vele bezwaren tegen de clustering van diverse vakonderdelen en vakdisciplines, het besluit is genomen dat dit toch wordt doorgevoerd. Ook staat er in de brief dat er geen sectie en intersectie op de imeao-scholen meer zal zijn. Valies zei dat de bond op 23 november een brief naar de vicepresident heeft gestuurd om hem te informeren over het besluit van het ministerie. Op 28 november heeft Adhin aangegeven, dat hij de brief naar het ministerie heeft doorgestuurd voor verdere behandeling. Afgelopen vrijdag heeft de bond wederom een brief geschreven naar de minister waarin zij tegen het besluit prostesteert en overgaat tot het voeren van acties. Valies constateerde dat de minister voorbij gaat aan overeenkomsten die gesloten zijn met de bond. Zo gaf hij aan dat de minister tijdens het gesprek met de vicepresident op 23 november, hardnekkig weigerde dat er een overeenkomst is getekend over de uren die gepaard gaan bij sectie en intersectie. De bond overhandigde terstond de overeenkomst aan Adhin waarin duidelijk is opgenomen dat bij sectie en intersectie een docent recht heeft op 2 fictieve uren. Valies noemt het besluit van de minister een ondoordacht besluit.

door Johannes Damodar Patak