Hindori roept ziekenhuizen op tot rust

Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) tevens directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, roept de ziekenhuizen op om tot rust te komen. “Er moet rust komen in de zorg, leveranciers moeten blijven leveren en specialisten moeten niet bang zijn dat er geen materiaal zal zijn voor operaties”, aldus Hindori, die gisteren een uiteenzetting gaf in het Lalla Rookh gebouw over de financiële perikelen en hun invloed op de duurzame ontwikkeling van onze gezondheidszorg. Hij begrijpt de bezorgdheid in de gezondheidszorg, maar het is volgens hem mogelijk om efficiënter te werken, ook een goede samenwerking tussen ziekenhuizen onderling kan veel meer opleveren. Er zal een herstructurering van de ziekenhuizen uitgevoerd moeten worden en er moet met financieringsmethoden gewerkt worden.

De ziekenhuizen trokken vorig jaar aan de bel, maar de situatie is nog niet verbeterd, integendeel, die wordt steeds slechter.  NZR had oplossingen voorgesteld die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. De eerste stap van NZR is om te zorgen voor kapitaalinjecties voor de ziekenhuizen, deze zijn bedoeld om leveranciers te kunnen betalen, zodat de toelevering van diensten en materiaal weer op gang kan worden gebracht. De leveranciers moeten het vertrouwen hebben dat ze betaald worden. De bevoorrading moet gegarandeerd zijn.

De regering heeft circa SRD 13 miljoen beschikbaar gesteld voor vier ziekenhuizen, exclusief het AZP, maar volgens Hindori is er minimaal SRD 25 miljoen nodig aan directe kapitaalinjecties.

“De gezondheidszorg is ondergefinancierd, dit heeft minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zelf aangegeven”, aldus Hindori. Hij zegt dat zowel in arme als rijke landen er nooit genoeg geld is voor deze sector.

Volgens hem is een ziekenhuis dan ook een bodemloze put. Als hij Suriname vergelijkt met andere landen in de regio, dan wordt er in Suriname het minst uitgegeven aan medische zorg. Door de jaren is er een grote terugval te zien. Er wordt steeds minder geld aan de medische zorg besteed. Dit is te merken aan het bruto binnenlands product (bbp) dat wordt uitgegeven aan de gezondheidzorg. Naarmate landen beter ontwikkeld zijn worden de kosten die uitgedrukt zijn in procenten steeds meer. Arme landen geven tussen de 4-6 % van hun bbp uit aan de medische zorg, terwijl rijke landen tussen de 10-14% hieraan uitgeven. De Verenigde Staten geeft 18% aan deze zorg uit en streeft zelfs naar 20%. Uit cijfers van de Centrale Bank van Suriname, blijkt dat er vorig jaar 5,6% van het bbp uitgegeven is aan gezondheidszorg. Naar verwachting zal dat percentage in 2017 onder de 5% liggen. De meeste landen in de regio zitten gemiddeld op 7%. “Procentueel zie je dat er steeds minder uitgegeven wordt aan de gezondheidzorg ten opzichte van het totaal budget dat er beschikbaar is gesteld.” Hindori noemt de situatie zorgwekkend en onderstreept dat de plaats die de gezondheidszorg inneemt, in de gaten gehouden worden.

door Kimberley Fräser