Ziekenhuisraad hoopvol na gesprek raadsadviseurs

De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) is hoopvol gestemd na het gesprek afgelopen vrijdag op het Kabinet van de President over de verschillende problemen binnen de gezondheidssector. Dit zegt NZR-voorzitter Manodj Hindori tegenover De West. Hij geeft aan dat de NZR, samen met de raadadviseurs Errol Alibux, Jules Wijdenbosch en de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, gesprekken heeft gevoerd. Hindori wilde niet ingaan op wat er besproken is. Hij zei wel dat de NZR deze week weer wordt uitgenodigd voor een vervolggesprek. Intussen hebben de bonden van de overheidsziekenhuizen een ultimatum gesteld aan de regering om met geld over de brug te komen voor de gezondheidssector. In een eerder gesprek zei Imro Edam, bondsvoorzitter van het s’ Lands Hospitaal, dat de bonden al moe zijn van alle verhalen en nu concrete oplossingen willen zien.

NZR- voorzitter Manodj Hindori, is hoopvol gestemd na de gesprekken afgelopen vrijdag op het Kabinet van de President over de gezondheidszorg. (foto: Johan de Randamie)

Er zijn hierbij ook voorstellen gedaan aan de regering, namelijk het overnemen van de schulden van de ziekenhuizen, een financiële injectie of het verhogen van de ligdagtarieven.

De ziekenhuizen zijn sinds 2014 door het afschaffen van de subsidie door de regering in ernstige financiële problemen terechtgekomen. Dit heeft regelrecht invloed gehad op de inkomsten en uitgaven van de ziekenhuizen. Vandaag de dag zitten ziekenhuizen met torenhoge schulden en tekorten aan medisch materiaal, met als gevolg wachtlijsten van patiënten. Door schulden bij leveranciers, kunnen ziekenhuizen alleen bij contante betalingen medische verbruiksmiddelen aanschaffen. Afgelopen maand hebben de directies van de ziekenhuizen met moeite de salarissen van het personeel uitbetaald. Dit is gedaan door leningen af te sluiten bij lokale banken. Intussen hebben de ziekenhuizen hun leningenplafond bereikt. Het is de directies niet gelukt om de koopkrachtversterking uit te betalen.

door Johannes Damodar Patak