Oplevering Brazil nut olie productiefaciliteit te Alalapadu

De oplevering van een productiefaciliteit voor Brazilnut olie heeft op 30 november plaatsgevonden in het inheemse Trio dorp Alalapadu, dat vlakbij de Braziliaanse grens ligt in het district Sipaliwini. Na een traditionele inwijding door Kapitein Shedde is de productiefaciliteit met het persen van de eerste liter olie opgeleverd. De oplevering van de productiefaciliteit is een enorme mijlpaal voor de kleine gemeenschap van Alalapadu. De officiële opening zal in februari 2018 in aanwezigheid van enkele hoogwaardigheidsbekleders plaatsvinden, die maand is tevens de start van het Brazil nut oogstseizoen.

De productiefaciliteit beschikt over vijf persmachines, een drogerij en een voorraadkamer. De energie wordt gegenereerd door zonnepanelen. De productiecapaciteit is nu ongeveer 20 liter olie per dag, maar die zal nog toenemen. De medewerkers van de productiefaciliteit zijn door voedseltechnoloog  Robert Kross van de Anton de Kom Universiteit, intensief getraind in het persen van de olie op een efficiënte en hygiënische manier. De kleinschalige dorpsonderneming biedt werkgelegenheid aan veertig personen uit het dorp.

De geproduceerde olie uit Alalapadu zal worden afgenomen door Surinaamse afnemers, zoals Jomi Cosmetics en Natural Bio Products Suriname (NBPS). De inkomsten van de olieproductie vloeien via de nieuw opgerichte Stichting Tuhka voor duurzame ontwikkeling van Alalapadu, terug naar de dorpsgemeenschap.

In maart 2018 heeft Conservation International (CI) Suriname ook een crowdfunding campagne opgezet in samenwerking met Apura networks en Jomi Cosmetics, met als doel bij te dragen aan de productie van de eerste batch Brazil nut olie uit Alalapadu. Verschillende Surinaamse bedrijven, zoals de Friends Green of Suriname, Haukes N.V., Hakrinbank, DIO Suriname,  Ali’s Drugstore en Cirkelgroup en individuele donateurs, hebben door te doneren dit initiatief ondersteund. Het succes van de campagne heeft mede bijgedragen aan het bereiken van deze mijlpaal.

Dit project is onderdeel van het South Suriname Conservation Corridor (SSCC) programma. In Zuid-Suriname zijn er negen dorpen van de Trio en de Wayana gemeenschappen die participeren in dit SSCC-programma. In elk dorp wordt via intensieve vergaderingen besproken op welke unieke manier de gemeenschap het dorp wil ontwikkelen. Met ondersteuning van SSCC-partnerorganisaties zoals CI Suriname, Amazon Conservation Team, World Wildlife Foundation (WWF), Attune, Nationaal Herbarium Suriname (NHS), Eenheid en Solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang (ESAV) en de Organisatie van Inheemsen Suriname (OIS), wordt hier invulling aan gegeven. CI Suriname directeur John Goedschalk, over dit initiatief: “We zien het als onze taak om deze lokale gemeenschappen te stimuleren om bedreigingen van de biodiversiteit tegen te gaan en te kiezen voor groene en duurzame ontwikkeling van hun leefomgeving.”