APSS hoopt op regulering kipsector na feestdagen

Met de verdubbeling van de invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen, werd verwacht dat de vraag naar lokale kip zou stijgen. Veel kleine ondernemers die hierdoor een gat in de markt zagen, zijn slachtkippen gaan kweken, waardoor er nu een overschot aan kip op de markt is. Hemchand Kanhai, voorzitter van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), hoopt dat het overschot aan lokale kip na de feestdagen genormaliseerd zal worden.

Als gevolg van het overschot op de markt, zitten veel kleine ondernemers met de handen in het haar. De prijs van een kilo levend gewicht is van SRD 18 naar SRD 13 en zelfs lager gedropt. Kanhai zegt dat in het traject van regulering van de kipsector niet alleen de prijzen, maar ook een stabiele markt gecreëerd moet worden zonder overschotten of tekorten.

Zoals de situatie nu is, zal de consument nog kunnen profiteren van de lage kipprijzen, maar de kwekers lijden verlies omdat zij leningen moeten aflossen. Kanhai geeft aan dat zowel voor de consumenten als de kwekers een win-winsituatie gecreëerd moet worden.

Kanhai legt uit dat met de verdubbeling van de invoerrechten op buitenlandse kip, meer lokale kippen zijn ingezet die het tekort van de buitenlandse kip zouden moeten opvangen. Na de bekendmaking werd de productie van het aantal kuikens van 150.000 naar 180.000 per week verhoogd. Ook werden er per week meer kippen geslacht. “Het aantal was iets te veel. Gedurende en na de feestdagen zullen wij kijken hoeveel geconsumeerd is, maar dat hangt ook helemaal af van de koopkracht”, aldus Kanhai.

De prijs van kip is dan wel gedaald, maar de voerprijs is gestegen. Ondernemers maken hierdoor nauwelijks winst meer. Volgens Kanhai ligt de stijging van de voerprijs aan de verhoogde prijzen voor grondstoffen en de nieuwe controlemaatregelen voor importeurs, die allemaal kostenverhogend zijn. Volgens Kanhai komen ondernemers weer op het punt waar ze afhankelijk zijn van de voerprijzen, die allemaal doorberekend worden in de prijs van kip. Er wordt een lichte stijging van lokale kip verwacht nadat het overschot is weggewerkt.

Over het algemeen wordt maïs, die geïmporteerd wordt gebruikt als veevoer. De APSS is van plan volledig over te stappen van maïs naar rijst, waardoor zij niet meer afhankelijk zal zijn van de voercomponent bij het vaststellen van kipprijzen. Volgens Kanhai is de associatie bezig met zaaizaad te Lareco voor het vervangen van maïs door rijst. In midden 2018 hoopt de associatie een klein deel van het gebruik van maïs te vervangen door rijst.

door Priscilla Kia