Douaneambtenaren niet bewust van gevolgen pesticiden in containers

Ellestina Cleonise van de douane, zegt dat douaneambtenaren nog bewust gemaakt moeten worden over het afhandelen van pesticiden in containers. Naar aanleiding hiervan hebben enkele douaneambtenaren afgelopen maand een ‘train de trainers’ training gevolgd met de bedoeling om de opgedane kennis door te geven aan hun collega’s. Er werd een selectie van personen gemaakt die vandaag de driedaagse workshop: ‘Joint training workshop in Suriname on pesticides inspection and customs issues in the Caribbean’, mocht volgen in het Sais-gebouw van LVV.

De training wordt georganiseerd in verband met het FAO Government Cooperative Programma met als projecttitel: ‘Disposal of Obsolete Pesticides including POPs, promotion of alternatives and strengthening pesticides management in the Caribbean’. Het prorgramma heeft betrekking op de inspectie op pesticiden en zaken aangaande de afhandeling door de douane. De douaneambtenaren wordt aangeleerd om zich bewust te zijn van hun gezondheid en veiligheid en mag niets aanpakken dat giftige of gevaarlijke goederen en chemicaliën behelst. Cleonise zegt dat de douane vaak geconfronteerd wordt met giftige en gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij de controle van containers. Er zijn geen gevallen geweest waarbij ambtenaren last van de gevolgen ondervonden, maar om dit te voorkomen is deze training wel van belang. Er is een samenwerking tussen de douane en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) maar dan nog gaat het mis. Een van de regels is dat bij het controleren de douaneambtenaar nooit voor de containers mag staan vanwege de gassen die vrij kunnen komen en die heel schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens.

Cleonise zegt dat de controle op pesticiden door twee inspecteurs worden gedaan van LVV, waaronder Carmen van Dijk van LVV, een van de presentators. “Twee mensen zijn niet voldoende, vandaar ook dat de douane betrokken is, want niet altijd kunnen de twee inspecteurs het werk aan”, aldus Cleonise. Voorheen gingen heel wat zaken mis, maar nu komt er verbetering in. LVV verstrekt de vergunningen en aan de hand daarvan moet de douane werken, los van de factuur moet ook de vergunning gecontroleerd worden. Enkele smokkelmethodes die worden toegepast zijn: misbruik van doorvoer of heruitvoerproducten, onjuiste omschrijving van goederen, verborgenheid, gedeclareerde hoeveelheden en niet-geregistreerde plek van binnenkomst.

Carmen van Dijk noemt de diverse problemen die de douane of grenscontrolebeambte tegenkomt bij het uitvoeren van een overeenkomst. Na de presentaties kunnen deelnemers de gemeenschappelijke problemen bespreken voor de douane bij de implementatie van MEA’s, de belangrijkste smokkelmethoden die gebruikt worden bij de illegale handel van milieuvriendelijke goederen.

-door Kimberley Fräser-