Zorgsector stelt regering ultimatum

De bonden van de overheidsziekenhuizen hebben de regering een ultimatum gesteld om voor 15 december te voldoen aan de eerder gemaakte afspraken. Een van deze afspraken behelst de uitbetaling van de koopkrachtversterking. Gisteren tijdens de vierde ronde van de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en inkomsten voor het dienstjaar 2018, heeft de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, aangegeven dat de regering in overleg is met de bonden van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en het ’s Lands Hospitaal. De minister zei aan dat de regering probeert om voor de deadline tot een vergelijk te komen of over te gaan tot uitbetaling aan de hand van de beschikbare financiële middelen.

Minister van Pengel gaf gisteren in het parlement ook aan dat het ministerie samen met het ministerie van Financiën een turbulente week achter de rug heeft aangaande de betalingen van werknemers in de zorgsector. Hij is van mening dat alle krachten zijn gebundeld en zegt dat dat er een goede afstemming is geweest tussen de twee ministeries ten aanzien van de betalingen die gepleegd moeten worden. De regering is volgens Pengel sinds 29 november bezig met het uitbetalen van zorgmedewerkers.

De minister haalde verder aan dat het personeel van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), van de voorgenomen acties heeft afgezien, omdat de regering de salarissen gisteren heeft overgemaakt. Ook in dit geval sprak de minister van een goede overeenstemming tussen de directie van RGD en de twee bonden, namelijk de Vereniging van RGD Artsen en de Bond Personeel RGD.

Daarmee gaf de minister aan dat geen enkele instelling in de zorgsector nu in actie is. De minister haalde gisteren in het parlement aan dat de dienstverlening normaal wordt voortgezet. Het weekendrooster is ook ingevuld en de samenleving kan dus normaal terecht bij de RGD- poliklinieken. “De zorg wordt niet gediscontinueerd”, gaf Pengel aan.

-door Richelle Mac-Nack-