VERANTWOORDELIJKHEID VERZAAKT

De coalitie is eindelijk wakker. Afgelopen maandag hebben de assembleeleden Stephen Tsang (NDP) en Amzad Abdoel (NDP), kritische noten geplaatst bij de begrotingsbehandeling 2018. Verspilling bij overheidsstichtingen en parastatale instellingen en de inkomsten en de uitgaven van de overheid, waren de zaken die zij aankaarten. Op bijna alle ministeries krioelt het van de spookambtenaren die ‘s morgens alleen komen om te tekenen en voor de rest van de dag niet meer gezien worden tot het tijd is om naar huis te vertrekken. Deze ambtenaren ontvangen met nietsdoen nog altijd een salaris aan het einde van de maand. Dit, terwijl de regering de mond vol heeft van bezuinigen en besparen. Het is onvoorstelbaar dat er contracten worden gesloten met directieleden van parastatale bedrijven waarin opgenomen is dat werknemers na ontslag doorbetaald moeten worden en dat terwijl het land in een slechte financiële positie zit. Wij vragen ons af waar de verantwoordelijkheid van de regering is om deze zaken goed en eerlijk aan te pakken. In verschillende sectoren binnen de samenleving is de corruptie duidelijk zichtbaar, maar men sluit zijn ogen omwille van de vriendjespolitiek. Dit alles ten koste van de vooruitgang van land en volk. Volgens Abdoel zijn er onvoldoende inkomsten uit de belastingmiddelen om de operationele uitgaven van de staat te kunnen dekken. Dit, terwijl stichtingen en parastatale bedrijven gesubsidieerd worden en bepaalde directeuren meer salaris toucheren dan de president. De regering heeft meer geld nodig om haar algemene verplichtingen na te komen dan wat ze zelf aan middelen kan binnenhalen. Dit, terwijl de overheid geen duidelijk plan heeft over hoe de productiviteit te bevorderen en zo de verdiencapaciteit van het land te vergroten. Diverse oppositieleden hadden reeds gewezen op het tekort in de begroting, maar werden steeds genegeerd door zowel de oppositie als de coalitie. Nu zij het zelf hebben ingezien, hopen wij niet dat het te laat is. Voorts hopen wij dat de regering haar verantwoordelijkheid kent en op zich neemt. De regering moet haar ogen niet sluiten voor de economische ramp waar we op afstevenen, denk maar aan de op hande zijnde downgrading door Moody’s.