GEZONDHEIDSZORG AAN DIGGELEN

Onze gezondheidszorg wordt steeds verder aan diggelen geslagen. Vorige week vrijdag luidden apothekers weer de noodklok. De Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA), informeerde de samenleving door middel van een persbericht, dat de uitbetalingen door het Staatziekenfonds over de maand september 2017 nog steeds niet hadden plaatsgevonden. Het Staatsziekenfonds (SZF) is de grootste debiteur in onze gezondheidszorg en het verlaat afhandelen van de betalingen kan leiden tot onontkoombare problemen. Deze problemen kunnen erin resulteren, dat apotheken niet in staat zullen zijn voldoende voorraden aan medicijnen in te kopen en aan andere betalingsverplichtingen te voldoen. Ook de ziekenhuizen hebben er deze week melding van gemaakt, dat er geen volledige betaling van de premies is ontvangen van het SZF. Hierdoor zijn de ziekenhuizen niet in staat de lonen over de maand november te betalen. Het SZF heeft in een bericht op Starnieuws gezegd, dat zij ook niet over alle financiële middelen beschikt om de ziekenhuizen uit te kunnen betalen. Deze financiële middelen moeten komen van het ministerie van Financiën, want dat is verantwoordelijk voor het algemeen financieel-economisch beleid en de overheidsfinanciën van ons land. Dat onze economie al een tijdje in ernstige crisis verkeert en onvoorspelbaar is, roept Keerpunt allang, want hoe is de economische ontwikkeling voorspelbaar als de minister van Financiën namens de staat Suriname, maar leningen blijft afsluiten, en hoe verwacht je dan überhaupt iets goeds van dit beleid? Met slechts leningen zonder productie gericht op de export en goede valuta-inkomsten, kom je er als land nooit. Leningen sluiten en de middelen besteden aan consumptieve zaken, zullen ons slechts verder van huis brengen. Keerpunt attendeert de gemeenschap al 7 jaar lang, keer op keer weer op het wanbeleid van deze regering. En dan praten wij niet alleen over het verkwistende beleid, maar ook over de sociaal-maatschappelijke situatie in Suriname en de toekomst. We kunnen geen Venezolaanse toestanden hier hebben. Misschien begrijpen mensen nu waarom er werd geprotesteerd op onafhankelijkheidsdag. Eind van het jaar nadert en het is nu overduidelijk dat onze economie op een kunstmatige manier stabiel wordt gehouden. In elke sector gaat het slecht en merk je dat de regering de grootste schuldenaar is gebleven. Hoe wil bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid een beter vergoedingssysteem voor ziekenhuiszorg middels het opzetten van efficiënte gemeenschappelijke dienstencentra realiseren. Hiermede wil hij verspilling terugdringen, door een gezamenlijke inkoop van onder andere medische verbruiksartikelen. Laat deze regering eerst haar financiële zaken op orde brengen, alvorens zij wil overgaan tot nog meer werkverschaffing en het vergroten van het ambtenarenbestand. Een bestand dat ze nu reeds niet meer financieel kan dekken.

R.S.B.