BIGI NYAN PATU

Minister Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heeft de afgelopen week een zeer gevoelige , corrupte en smerige snaar aangeroerd in De Nationale Assemblee die volledig te maken heeft met zaken die zich binnen de visserijsector hebben voorgedaan en nog steeds voordoen. De minister stelde in De Nationale Assemblee bedreigd te zijn door een assembleelid, maar wilde deze niet bij naam noemen. Algoe beschikt als minister over informatie binnen de visserijsector inzake handelingen die absoluut niet door de beugel kunnen en Suriname aanzienlijke schade bezorgen. Het gerommel met visvergunningen binnen deze sector loopt al jaren de spuigaten uit en leidt tot groot verlies aan deviezen voor dit land. Visvergunningen verstrekt aan Guyanezen waar steekpenningen mee gemoeid waren en zijn, hebben gemaakt dat de illegaliteit in de visserijsector enorm is toegenomen. Het is Keerpunt bekend, dat al decennialang er op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, gerommeld wordt met de verstrekking van visvergunningen aan hoofdzakelijk Guyanezen die duizenden Amerikaanse dollars betalen om aan een vergunning te komen. Verlopen vergunningen worden slechts verlengd als er wederom fors geld onder de tafel wordt overhandigd. Het is gewoon een janboel binnen deze sector en schurkerij heeft volgens een ingewijde binnen de visserijsector de overhand. Het is zelfs zo erg, dat niet slechts in Paramaribo er wordt gerommeld met Guyanese vissers, maar ook in het meest westelijk gelegen district Nickerie, tyuku en fraude bepalen wie binnen de visserijsector het aldaar voor het zeggen heeft. Gezien het feit dat onze kustwacht meer gezien kan worden als een kadewacht en de schepen van onze kustwacht nauwelijks uitvaren, is het een ongecontroleerde rommel op zee en doen Guyanezen en trawlers bemand door Chinezen, precies wat ze willen en vissen op plaatsen waar ze helemaal niet actief mogen zijn. De meeste vangsten verdwijnen dan ook naar het buitenland en de Surinaamse overheid verdient er dan ook niets aan. Wat minister Algoe zover heeft gebracht om in De Nationale Assemblee enkele onthullingen te doen, is ons niet bekend. Wel is het zo, dat Algoe vermoedelijk genoeg heeft van deze boeverij die Suriname tot groot nadeel is. Algoe moet echter wel begrijpen, dat hij bepaalde grote belangen bespreekt die veel belangrijker zijn dan zijn positie als bewindsman op LVV. Belangen van geboefte uit de NDP, van Guyanezen en Chinezen, kunnen zijn positie wel degelijk in gevaar brengen. Algoe dient te weten dat deze corruptie binnen de visserijsector niet nu plaatsvindt, maar tientallen jaren geleden wortel heeft geschoten en door politieke bonzen van verschillende politieke partijen werd gepleegd, zoniet oogluikend werd gedoogd. Algoe trapt dus op tenen van mensen die in coalitie en oppositie hebben gezeten of misschien nog zitten. Hij moet daarom extra uitkijken, want zijn politieke backing kan in één keer wegvallen. Hij hoeft dan ook niet te rekenen op ondersteuning uit welke partij dan ook. Dat hij de smerigheid die Suriname alleen maar benadeelt, heeft durven entameren, verdient bewondering en kan de eerste aanhef zijn om de zaak binnen de tak visserij van zijn ministerie voor eens en voor altijd te bossen. Er dient naar onze mening een grondige evaluatie te komen van het bestand aan verleende visvergunningen aan Guyanezen en andere buitenlanders en daar dient dan ook het mes grondig in gezet te worden. Alleen op die manier zullen we onze visgronden kunnen bewaken en beschermen. Ook zal de kustwacht meer op zee moeten gaan om deze visgronden te beschermen. Of de regering daartoe bereid is gezien de belangen, trekken we tot op dit moment ernstig in twijfel.